Saamelaisen määritelmä täsmentynee

Oikeusministeriön asettama, saamelaiskäräjien toimivuutta ja ajanmukaisuutta arvioinut työryhmä ehdottaa saamelaisen määritelmää täsmennettäväksi. Sen mukaan laissa saamelaisella tarkoitettaisiin henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen että jokin seuraavista ehdoista toteutuu: hän tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan on oppinut saamen ensimmäisenä kielenään, hän on omaksunut sukuyhteisönsä saamelaiskulttuurin tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu ehdotetun lain mukaan merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

Nykyisestä laista muuttuisi se, että enää ei riittäisi saamelaiseksi määrittämiseen se, että henkilö on tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henki­kirjassa merkityn ­henkilön jälkeläinen.

Työryhmän ehdotuksen mukaan viranomaisten ja julkista hallintotehtävää johtavien tulisi neuvotella yhteisymmärrykseen pyrkivien saamelaiskäräjien kanssa saamelaisiin vaikuttavista merkittävistä toimenpiteistä. Myös saamelaiskäräjien ja vaali­lautakunnan jäsenmäärää ehdotetaan kasvatettavaksi.