Sähköinen valvontarangaistus testattavaksi

Suomessa tulee käyttöön uusi valvontarangaistus. Tuomittu saa suorittaa rangaistuksen vankilan ulkopuolella, mutta häntä valvotaan teknisin välinein ja valvontakäynnein. Uusi tekniikka saatiin käyttöön toukokuun alusta, lainsäädäntö astuu voimaan marraskuussa. Rangaistuksen käyttöönottoa testataan avolaitosvalvonnassa.

Valvontarangaistus voidaan tuomita enintään kuuden kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. Seuraamus on tarkoitettu etupäässä henkilöille, joita ei ole tuomittu aikaisemmin ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai valvontarangaistukseen. Valvontarangaistuksen ehtojen toistuva tai vakava rikkominen johtaa pääsääntöisesti rangaistuksen muuntamiseen ehdottomaksi vankeudeksi.