Sähköisellä asioinnilla säästöä velkomisasioissa

Sähköisesti vireille pannusta riidattomasta velkomisasiasta aiotaan jatkossa periä käräjäoikeudessa neljännestä pienempi oikeudenkäyntimaksu verrattuna paperiseen hakemukseen.

Uudistus on osa oikeudenkäyntimaksulain muutosta, jota koskeva esitys annettiin eduskunnalle syyskuussa. Uudistuksen tavoitteena on edistää riidattomien velkomisasioiden sähköistä asiointia. Samalla kaikkiin oikeudenkäyntimaksuihin esitetään 1,45 prosentin inflaatiokorotusta.

Riidattomat velkomisasiat kuten pikavippeihin liittyvät maksuvaikeudet ovat melkein kaksinkertaistuneet parin viime vuoden sisällä. Sähköiseen asiointiin keskittäminen toisi kustannussäästöjä paitsi tuomioistuimille myös asianosaisille. Tarkoitus on alkuvuodesta 2011 ottaa käyttöön uusi sähköinen asiointiliittymä, joka on suunnattu erityisesti pienille perintätoimistoille, yksityisasiakkaille ja julkisyhteisöille.