Sananvapaudesta ja yksilön suojasta selvitys

Oikeusministeriö teettää selvityksen sananvapautta ja yksilön suojaa koskevasta lainsäädännöstä Ruotsissa, Norjassa ja Alankomaissa. Tarkoituksena on vertailla kohdemaiden sääntelyä ja oikeuskäytäntöjä Suomen oikeuteen. Selvityksen tekee oikeustieteen tohtori Päivi Tiilikka Helsingin yliopistosta. Tutkimuksessa vertaillaan sananvapauden sekä yksityiselämän ja kunnian suojan sääntelyä samoin kuin sananvapauden käyttöön liittyviä rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisia vastuujärjestelmiä. Lisäksi selvitetään, miten vertailumaiden oikeudessa on säännelty lähdesuojaa ja oikeutta anonyymiin ilmaisuun. Selvityksessä huomioidaan Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan ihmis- oikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö sananvapauden ja yksityiselämän suojaa koskevissa asioissa. Vertailutieto on tarpeen Suomen lainsäädännön ja sen mahdollisten muutostarpeiden arvioimiseksi. Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomioita sananvapauden loukkaamisesta. Selvityksen teko aloitetaan tammikuun alussa, ja sen on määrä valmistua 2010 toukokuun loppuun mennessä.