Sananvapausrikosten rangaistuslinjaa lievennetään

Sananvapausrikoksiin liittyvien säännösten linjaa yhtenäistettäneen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöjen kanssa siten, että monista aiemmin vankeudella rangaistavasta rikoksesta määrättäisiin sakkoa. Hallituksen esityksen mukaan rikoksiin liittyviä rangaistuksia lievennetään muissa kuin rasistisissa rikoksissa.

Muun muassa yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta seuraavaa rangaistusta ollaan lieventämässä, eikä esimerkiksi vankeusrangaistuksen uhka ole ihmisoikeustuomioistuimen mielestä sopiva rangaistus kuin poikkeustilanteissa. Samalla rikoslakiin esitetään vainoamisen kieltävää rangaistussäännöstä ja viestintärauhan rikkomista uudeksi rikokseksi.

Vainoamiseksi syyllistynee tällöin henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa niin, että vainottu kokee pelkoa tai ahdistusta. Viestintärauhasäännös puolestaan laajentaa häirintäviestinnän kotirauhaa häiritsevästä puhelin- ja matkapuhelinhäirinnästä muihinkin viestintävälineisiin.