Seis lasten ja nuorten kokemalle syrjinnälle

Lapset ja nuoret kokevat syrjintää koulussa ja vapaa-ajalla. Asia käy ilmi sisäasiainministeriön teettämistä tutkimuksista. Haastateltuja oli yhteensä noin tuhat.

Noin kolmannes vastanneista kertoi joutuneensa jonkinlaisen syrjinnän kohteeksi (nimittely, epäasiallinen käytös, poissulkeminen, fyysinen väkivalta tai sillä uhkaaminen). Useimmiten syrjintä tapahtui tuttujen lasten taholta.

Sisäasiainministeriön kansliapäällikön Ritva Viljasen mukaan lasten ja nuorten syrjinnässä on kyse laajemmasta ilmiöstä kuin koulukiusaamisesta.

– Jos aikuiset antavat lapselle sellaisia toimintamalleja, joissa hyväksytään syrjintä ja kiusaaminen, tästä tulee helposti ohjenuora lapsen myöhemmälle toiminnalle.

Lapsiasia- ja vähemmistövaltuutettu julkaisivat 15.3. yhteiset suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän vähentämiseksi.