Seksinostolle täyskielto?

Tuoreen selvityksen mukaan Suomen nykyinen seksin ostokieltoa koskeva rikoslaki on vaikeaselkoinen eikä se suojaa ihmiskaupan ja parituksen kohteita riittävästi.

Voimassa oleva säännös seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä kieltää seksin oston ihmiskaupan tai parituksen kohteelta. Järjestyslaki puolestaan kieltää seksuaalipalvelujen ostamisen ja maksullisen tarjoamisen yleisellä paikalla. Seksin ostaminen alaikäiseltä on kielletty rikoslaissa seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta koskevalla säännöksellä.

Selvitys kuitenkin osoittaa, että nykyisen rikosoikeu­dellisen vastuun ulkopuolelle jää kuitenkin tapauksia, jotka tosiasiassa liittyvät paritukseen tai ihmiskauppaan. Myös hyväksikäytön kytkeytyminen prostituutioon saa vahvistusta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson olisi valmis harkitsemaan Ruotsin malliin siirtymistä eli seksin oston kieltämistä ­kokonaan.

Täyskielto olisi selvityksen mukaan osittaiseen kieltoon verrattuna selkeämpi noudattaa ja valvoa. Se myös vaikuttaisi asenneilmapiirin muotoutumiseen kielteiseksi seksinostoa vastaan.

Selvityksessä arvioidaan vuodesta 2006 voimassa olleen seksin ostokieltoa koskevan rikoslain säännösten toimivuutta. Sen ovat tehneet toimeksiantona professori Johanna Niemi ja oikeustieteen maisteri Jussi Aaltonen Helsingin yliopistosta.