Seksuaalinen häirintä mukaan rikoslakiin

Seksuaalirikoksia koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa luonnoksessa ehdotetaan rangaistuskäytäntöjen kiristämistä kaikissa raiskausrikoksissa. Lisäksi rikoslakiin kaavaillaan uutena pykälää seksuaalisesta häirinnästä.

Raiskauspykälän soveltamisalaa suunnitellaan laajennettavaksi muuan muassa siten, että nykyinen sukupuoliyhteyteen pakottaminen luokiteltaisiin jatkossa rikosnimikkeeltään raiskaukseksi. Teon enimmäis­rangaistus korotettaisiin samalla kolmesta vuodesta neljään vuoteen vankeutta.

Mikäli raiskauksessa on käytetty väkivaltaa, sen rangaistus olisi ankarampi, maksimissaan kuusi vuotta vankeutta. Alle 18-vuotiaaseen henkilöön kohdistuva raiskaus luokiteltaisiin aina törkeäksi.

Seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaava toiminta luokiteltaisiin seksuaaliseksi häirinnäksi, ja siitä voitaisiin rangaista sakolla.

Samalla myös loputkin aikuiseen kohdistuvat seksuaali­rikokset siirrettäisiin virallisen syytteen alaisiksi, eikä edes asianomistajan vakaa tahto voisi jatkossa estää syytteen nostamista.