Seksuaalirikollisten lääkehoitoa kannatetaan

Oikeusministeriön työryhmän ehdotus seksuaalirikollisille tarkoitetusta lääkehoidosta on saanut myönteistä palautetta. Ehdotuksen mukaan lääkehoidolla pyrittäisiin heikentämään vakavista seksuaalirikoksista tuomittujen sukupuoliviettiä ja siten ehkäisemään rikosten uusimista. Suurin osa lausunnonantajista pitää ehdotusta perusteltuna ja tarpeellisena.

Työryhmän ehdotuksen mukaan lääkehoitoa annettaisiin rikoksentekijöille, jotka on tuomittu esimerkiksi törkeästä raiskauksesta tai törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hoito liitettäisiin osaksi ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa, ja se edellyttäisi vangin suostumusta.

Lausunnonantajat pitivät tärkeänä, että lääkitystä käytetään yhdessä psykososiaalisen tuen kanssa.

Periaatteellisena ongelmana nähtiin, että lääkehoidolla puututaan henkilön ruumiilliseen koskemattomuuteen. Joidenkin lausunnonantajien mukaan myös tutkimustieto lääkehoidon tehosta ja sivuvaikutuksista on ristiriitaista ja vähäistä. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan syksyllä 2010.