Selkeyttä hallintotuomioistuimen menettelyyn

Oikeusministeriön työryhmän hallintolainkäytön kehittämistä koskevasta välimietinnöstä on valmistunut lausuntotiivistelmä.

Välimietinnössä työryhmä on arvioinut nykyisen hallintolainkäyttölain menettelysäännösten muutostarpeet. Muutosten tavoitteena on varmistaa laadukas ja joutuisa menettely hallintotuomioistuimissa ilman, että asianosaisen kustannukset nousevat tai että hänelle aiheutuu muutoksenhausta uusia menettelyllisiä vaatimuksia.

Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat työryhmän tavoitteita selkeyttää ja täsmentää hallintolainkäytön menettelysäännöksiä. Valtaosa kannatti myös kokonaan uuden lain säätämistä, jos säännösmuutoksia tulee paljon. Lausunnon antoi 50 tahoa.

Loppumietintö on tarkoitus antaa tämän vuoden loppuun mennessä.