Seniorien lounaalla syvennyttiin EU:n talouskriisiin

Lakimiesliiton seniorien lounas­tilaisuus 23.10. keräsi ennätysmäärän ­yleisöä, lähes 80 henkilöä. Tilaisuudessa professori Kaarlo Tuori esitelmöi aiheesta ”Euroopan talouskriisi ja valtiosääntö”.

Tuorin mukaan käynnissä oleva kriisi ei ole ainoastaan taloudellinen vaan myös valtiosääntöoikeudellinen kriisi, joka ilmenee paitsi taloudellisella myös poliittisella  ja sosiaalisella tasolla.

Maastrichtin sopimuksessa erotettiin toisistaan rahapolitiikka ja finanssipolitiikka. Rahapolitiikka keskitettiin EU:lle ja erityisesti sen riippumattomalle keskuspankille (EKP). Finanssipolitiikkaan kohdistuu vahva­ demokraattisen legitimiteetin vaatimus, jonka oli tarkoitus toteutua jäsen­valtioiden suvereniteettina.

Talouskriisin myötä EKP:n riippumattomuus on kuitenkin kyseenalaistunut ja ­jäsenvaltioiden taloudellisen vastuun periaatteesta on jouduttu tinkimään. Samalla on sekä apua saavien että antavien jäsenvaltioiden finanssipoliittinen suvereenisuus  kaventunut. Tällä on Tuorin mukaan suoria seurausvaikutuksia demokratiakysymyksiin, sillä finanssipolitiikan demokraattisen legitimiteetin heikentyessä kansallinen päätösvalta kaventuu.

Talouskriisillä on vaikutuksensa myös niin sanottuun sosiaaliseen valtiosääntöön. Suomessa on totuttu siihen, että sosiaali­silla perusoikeuksilla on tietty prioriteetti. Tätä tukevat myös EU:n sosiaalinen perus­sopimus sekä tietyt ILO:n sopimukset. EU:n kriisimaissa on kuitenkin jouduttu ­rankallakin kädellä kaventamaan sosiaalisia perusoikeuksia.

Mutta kriisillä on ollut myös positiivisia vaikutuksia. Euroopassa on käyty todellista keskustelua yhteisistä asioista. Jatkossa  kriisi voi olla alku eurooppalaisen identiteetin­ ja eurooppalaisen kansalais­yhteiskunnan syntymiselle. 

  
Ritva Juntunen
 

Suomen Lakimiesliitossa on noin 1 400 eläkeläisjäsentä, joiden joukkoon halukkaat voivat edullisesti liittyä. Lakimiesliiton seniorijäsen saa kaikki samat edut kuin normaali­jäsen: Lakimies­uutiset-lehden, Lakimieskalenterin sekä mahdollisuuden osallistua kaikiin Lakimiesliiton tilaisuuksiin. Halutessaan he voivat kuulua myös työttömyyskassaan. Eläkeläisen jäsenmaksu vuonna 2013 on 80 euroa.

Lisäksi Lakimiesliiton senioritoimi­kunta järjestää senioreille tarkoitettuja tilaisuuksia, kuten keskustelu-, ­esitelmä- ja opetustilaisuuksia, ­matkoja, retkiä ja tutustumiskäyntejä sekä ­kokouksia.

Senioritoimikunta perustettiin 1996 ja ensimmäinen jäsentilaisuus pidettiin 1997 eli 15 vuotta sitten.