Senioritoimintaa jo 20 vuoden ajan

Hallintoneuvos Sakari Sippola jos kuka tuntee Suomen Lakimiesliiton useiden vuosikymmenien ajalta. Sippola toimi liiton arvostettuna puheenjohtajana vuosina 1989–1995, ja jäätyään eläkkeelle Sippolasta tuntui luontevalta lähteä yhdessä muiden kanssa perustamaan seniori­toimikuntaa.

– Eläkkeelle jäätyäni menin ensin mukaan Eteläpohjalaisten senioreiden toimintaan ja ryhdyin siellä puheenjohtajaksi. Aika nopeasti heräsi keskustelua siitä, että lakimiehille muodostettaisiin omaakin toimintaa.

Ensin oli mietittävä, perustetaanko senioreille oma yhdistys, mutta lopulta päädyttiin pysymään Lakimiesliiton kyljessä.

– Tämä on osoittautunut viisaaksi ratkaisuksi. Toimikunta saa liitolta taloudellista tukea esimerkiksi retkiä ja tutustumiskäyntejä varten sekä apua toimikunnan sihteeri- ja toimistotöissä. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin, Sippola kiittelee.

Eri ammattiryhmät mukaan

Senioritoimikunnan ensimmäiseen kokoukseen saapui noin 80 lakimies­senioria, joiden joukossa oli muun muassa moninkertainen ministeri Esko Rekola. Pyynnöstä toimikunnan puheenjohtajana aloitti työryhmässä toiminut Sippola.

– Alusta saakka olemme toivoneet toimintaan mukaan senioreita eri ammattiryhmistä, niin valtion ja kuntien palveluksessa olleita kuin yksityisen sektorin ammattilaisia. Tässä olemme onnistuneet mielestäni erittäin hyvin, Sippola sanoo.

Toimikunnan tehtäviin katsottiin alusta asti kuuluvan muun muassa edunvalvonta.

– Sehän oli oikeastaan oma leipälajini. Joissakin kokouksissa nostettiinkin eläkekysymyksiä esiin – toki näin tehdään edelleenkin jossain määrin ja asioista viestitään liitolle. Pääasiassa edunvalvonta-asioita käsitellään työryhmässä, ei niinkään senioreiden yhteisissä tapaamisissa, Sippola valottaa.

Luonteva keskusteluyhteys

Lakimiesliitossa on noin 1 600 eläkeläisjäsentä. Senioritoiminta on ollut koko ajan aktiivista, ja toimintamallit ja tapaamisrytmit ovat muotoutuneet vuosien aikana.

– Tapaamme vähintään kerran keväällä ja kerran syksyllä. Lisäksi seniorit tekevät keväisin retken johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen Suomessa tai lähimaissa.

Sakari Sippolan mielestä tutustumiskäynnit ovat hyvä tapa tavata oman alan ammattilaisia. Matkat antavat uusia näkökulmia, ja niiden aikana voi keskustella kaikessa rauhassa.

Myös lakimiessenioreiden lounas­tapaaminen on odotettu hetki.

– Tapaamme lounasaikaan Ostrobotnialla esitelmätilaisuudessa. Nämä eriaiheiset esitelmät ovat tapaamisten vetonauloja. Toisaalta moni ­seniori kokee pääasiaksi sen, että saamme kokoontua ja käsitellä keskenämme ajankohtaisia aiheita.

Sippola on kuitenkin huomannut, että innokas keskustelu tarvitsee yleensä alustuksen. Puhetta tapaamisissa on onneksi riittänyt mukavasti.

– Puheenjohtajan näkökulmasta on aina helpottavaa, kun puheenvuoroja käytetään eikä synny hiljaisuutta, Sippola pohtii.

Juhlavuosi toiminnan merkeissä

Lakimiesliiton seniorit eivät aio viettää erityistä 20-vuotisjuhlaa, vaan he jatkavat hyväksi havaitulla tavalla tapaamalla seuraavallakin kerralla esitelmän ja kokouksen merkeissä.

Sippola kokee, että senioritoiminnalla on jäsenille suuri merkitys.

– Yhteiskunnassa eläkkeellä olevien määrä on kasvanut suhteessa aktiiviväestöön ja eläkeläisten kunto ja virkeys ovat parantuneet. Aktiivisuus onkin jatkuvasti lisääntynyt. Ihmiset ovat halukkaita osallistumaan ja lähtemään mukaan toimintaan, Sippola iloitsee.