Sitaatteja lainvalmistelusta

Suomi on lainvalmistelussa eurooppalaisten maiden takana, kirjoitettiin tämän aviisin viime numerossa. Asia on ollut ennenkin esillä.

“Lakien suuri määrä turmelee yhteiselämän”, totesi Tacitus. Montesquieu lausui: ”Jos ei ole välttämätöntä säätää lakia, on välttämätöntä olla säätämättä lakia”. F. K. von Savigny kirjoitti, että ”mieltymys lain säätämiseen tosiasiassa tuhoaa koko oikeuden vankan perustuksen.” Hän oli uuden ajan suurin lainoppinut ja Preussin lainsäädäntöministeri. Tiesi mitä kirjoitti.

Lakien yhä lisääntyvään määrään liittyy huolestusta herättävä laadun menetys, kirjoittaa saksalainen lakimies Heinrich Honsell nykytilanteesta. ”Huonot lait synnyttävät enemmän uusia ongelmia kuin ratkaisevat vanhoja.”

Entä meillä? ”Kauppalain vahingonkorvaussäännös on sisällöltään, rakenteeltaan ja sanonnaltaan epäonnistunut, dysfunktionaalinen ja korvauksen määrän harkintaa pahan kerran monimutkaistava.” ”Vahingonkorvauslain sovellutusala on varsin sekava.” ”Perintökaari on puutteellinen, vaikea ja epäselvä.” Oikeassa ovat. 

Aikanaan oli lainvalmistelukunta, joka jakaantui kahden hengen työryhmiin. Vanhempi oli huomattava laintuntija ja nuorempi usein vastaväitellyt tohtori käsikirjurina. Sitten asia politisoitiin. Tuli 32 lainsäädäntöneuvosta, melkein suoraan yliopistos-ta, ilman lakimieskokemusta. Kirurginkin on ensin itse suoritettava leikkauksia ennen kuin voi ohjata muita. Sitä on saatu mitä tilattiin. 

Lainsäädäntö on eduskunnan asia, joten lainvalmistelu on siirrettävä eduskunnan laitokseksi. Se estäisi yhden puoluesuuntauksen näkemysten dominoinnin. Neuvoksia voisi olla 4–6. Sitä useampia ei näin pienessä maassa tuohon tehtävään liikene. Lain säätämisessä tarvitaan niin suurta kokemusta käytännön lakimiehenä ja oppia, ettei ole sanottua, että kussakin sukupolvessa on edes yksi siihen kykenevä kullakin lain alalla (siviili-, rikos- ja oikeudenkäyntilaki). Virassa ei pidä olla yläikärajaa, sillä usein on viisasta saada tehtävään muusta toimesta eläkkeelle jäänyt.

Hallinnolliset järjestelyt toteutetaan meillä lain nimellä. Niitä en tässä käsittele.