Sotasyyllisyysoikeudenkäynti rikkoi oikeusvaltion periaatteita

”Sotasyyllisyysoikeudenkäynti oli monimutkaisessa historiallisessa tilanteessa toteutettu poliittisluonteinen prosessi, jossa useita oikeusvaltion periaatteita rikottiin: Laki sotaan syyllisten rankaisemisesta rikkoi lainsäädännön taannehtivuuskieltoa. Sotasyyllisyysoikeus oli satunnaisten tuomioistuinten kiellon vastainen. Syytettävät valittiin osittain yhdenvertaisuusperiaatetta loukaten. Oikeudenkäynnissä ei voitu noudattaa syyttömyysolettamaa. Syytettyjen puolustautumismahdollisuuksia rajoitettiin. Tuomioistuimeen kohdistui voimakas ulkopuolinen painostus ja osa tuomareista oli ilmeisen jäävejä.”

Näin todetaan oikeusministeriön selvityksessä nimeltä Sotasyyllisyysoikeudenkäynti (22/2010), joka julkistettiin 12.3.2010.

Oikeusministeriön toimeksiannosta OTT Jukka Lindstedt ja OTL Stiina Löytömäki ovat laatineet selvityksen sotaan syyllisinä tuomittujen oikeudellisen kohtelun mahdollistaneesta lainsäädännöstä, oikeudenkäynnistä ja tuomioista oikeusvaltion periaatteiden näkökulmasta. Lukijoiden onneksi tekijät ovat laajentaneet näkökulmaa koskemaan muitakin menneisyyden vääryyksiä, joita on tapahtunut itsenäisessä Suomessa. Toisaalta on tarkasteltu sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä kansainvälisen oikeuden kannalta. Tätä täydentää katsaus sodan jälkeisiin oikeusprosesseihin niissä Euroopan maissa, jotka ovat hävinneet sodan.

Lopuksi selvityksessä pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä sotasyyllisyystuomioiden uudelleen arvioimiseksi. Joukossa on muun muassa tuomioiden purkaminen sekä erilaisia symbolisia toimenpiteitä.

Vastaanottopuheessaan oikeusministeri Tuija Brax kannatti symbolista elettä. Tällöin esimerkiksi valtionjohto voisi antaa lausunnon, jossa sotasyyllisyysoikeudenkäynti todetaan oikeusvaltion periaatteiden vastaiseksi.

– Olen tästä jo alustavasti informoinut sekä presidenttiä että pääministeriä, Brax kertoi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on parhaillaan käsiteltävänä valitus, jonka kohteena on KKO:n 20.10.2008 antama päätös. Sen mukaan sotasyllisyysoikeudessa annetun tuomion purkaminen ei kuulunut KKO:n toimivaltaan.

Sotasyyllisyysoikeudenkäyntiselvitys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Selvityksiajaohjeita/Selvitystenjaohjeidenarkisto/Selvityksiajaohjeita2010/1266333593848