Sotilaslakimiehet ry – Sotilas­lakimiehistä puolet on naisia

Kenelle yhdistys on tarkoitettu?

Yhdistyksemme on tarkoitettu erityisesti puolustushallinnon tehtävissä työskenteleville lakimiehille – virassa oleville tai esimerkiksi reserviläisinä sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palvelleille. Pääasiassa jäsenemme ovat viranomaisia Puolustusvoimista, puolustusministeriöstä ja Rajavartiolaitoksen esikunnasta.

Pyrimme kyllä laajentamaan jäsenkuntaamme: uusien sääntöjemme mukaan jäseniä voivat olla he, joilla on OTM- tai muu ylempi oikeustieteellinen tutkinto, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen sekä säännöt ja jotka ovat kiinnostuneita sotilaallisen maanpuolustuksen oikeudellisista kysymyksistä.

Mitä Sotilaslakimiehiin kuuluminen antaa jäsenelle?

Yhdistyksemme jäsenet saavat yleistä tietoa ajankohtaisista aiheista puolustushallinnon oikeudellisella toimialalla. Moni keskittyy arjessa tiukasti omiin tehtäviinsä, ja täällä saa asioista laajemman käsityksen.

Käsittelemme paitsi kansallista myös kansainvälistä kehitystä. Esimerkiksi esitykset kriisinhallintaoperaatioista antavat monelle uutta tietoa. Eri operaatioissa lakimiehen tehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia.

Ja onhan meillä myös sosiaalinen aspekti, kuten vuosikokousten yhteydessä vietettävät vuosijuhlat.

Käsittelemme paitsi kansallista myös kansainvälistä kehitystä.

Millaista toiminta on?

Pääasiassa meillä on esityksiä ajankohtaisista, sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvistä aiheista laajalla skaalalla. Esimerkiksi erilaisissa operaatioissa palvelleiden sotilaslakimiesten kertomukset ovat kiinnostavia.

Jonkin verran esillä on muitakin oikeudellisia aiheita, kuten lainsäädännön muutoksia.

Pidämme myös yhteyttä Viron sisaryhdistykseen, ja jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua kahden vuoden välein pidettäviin Pohjoismaisiin sotilaslakimiespäiviin. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät juuret.

Toiminta on ajan saatossa edennyt vapaamuotoisesta työvoittoisempaan suuntaan.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Helpointa on varmaankin ilmoittaa halukkuutensa yhdistyksen sihteeri Teemu Aholalle. Häneen saa yhteyden Puolustusvoimien keskuksen kautta ja sähköpostitse.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Jos palvelet tai olet palvellut vaikkapa Puolustusvoimien virassa tai kriisinhallintatehtävissä lakimiehenä – tai puolustushallinnon oikeudelliset aiheet kiinnostavat muuten – kannattaa tulla mukaan! Sotilaslakimiehet on hyvinkin antoisa tapa kuulla, mitä ajankohtaista puolustushallinnon parissa tapahtuu.

Sotilaslakimiehet on antoisa tapa kuulla, mitä ajankohtaista puolustushallinnon parissa tapahtuu.

Ja on hyvä huomata, että noin puolet jäsenkunnastamme on naisia. Vaikka monet naisista ovat suorittaneet asepalveluksen, puolustushallinnon lakimiesvirka ei suinkaan edellytä asepalveluksen suorittamista tai sitä, että olisi palvellut jossain sotilasvirassa.

Kysymyksiin vastasi Sotilaslakimiehet ry:n puheenjohtaja Jouko Lehti.