Sotilaslakimies on juridiikan moniottelija

Helsingin keskustassa sijaitsevassa Suomen puolustusvoimien pääesikunnassa työskentelevä oikeustieteen lisensiaatti ja varatuomari nimitettiin puolustusvoimien asessoriksi huhtikuussa 2013. Tehtävässään Tuija Sundberg johtaa puolustusvoimien oikeudellista toimialaa ja toimii puolustusvoimien pääesikunnan osastopäällikkönä, sisäisenä laillisuusvalvojana ja puolustusvoimain komentajan oikeudellisena neuvonantajana.

– Parasta työssä on monipuolinen tehtäväkenttä, laaja yhteistyö oikeudellisen alan sidos­ryhmien kanssa ja mahdollisuus osallistua­ puolustusvoimien kehittämiseen. Haastavinta on osaston toiminnan­ kannalta usein lyhyehköt­ ulkoiset määräajat kannanmuodostukselle, Sundberg sanoo.

Tällä hetkellä puolustus­voimien oikeudellisen toimialan kehittämisessä­ on menossa vuoden­ alusta toteutetun puolustusvoimauudistuksen toiminta­mallien ja rakenteiden täytäntöönpanon ja toimivuuden seuranta. 

– Kun tästä saadaan vuoden aikana havaintoja, voidaan tehdä johtopäätöksiä valittujen ratkaisu­mallien, toimialan prosessien ja tehtäväjaon jatkokehittämisestä, Sundberg kertoo.

Asepalveluksen kautta juridisiin tehtäviin

Pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva Sundberg teki oman ura­valintansa lukioikäisenä. ­Päätöstä vahvisti lakimiehenä työskennelleeltä kummisedältä saatu tieto ammatin tarjoamista mahdollisuuksista. Juuri tutkinnon monipuolisuus helpotti lopullisen ­ratkaisun tekemistä.

– Siihen aikaan oikeustieteellistä­ markkinointiin sellaisena opiskelu­vaihtoehtona, joka pitää mahdolli­simman monet ovet auki jatkoa ­ajatellen, Sundberg muistelee.

Opiskeluajat toivat ensimmäisen­ kosketuksen Suomen Lakimiesliiton toimintaan. Sundberg osallistui 1990-luvun puolivälissä Lakimiesliiton Kustannuksen tuottamien Suomen Laki -kirjojen toimittamiseen sekä Lakimiesuutisten artikkeleiden oikolukuun. Julkaisu on hänelle edelleen tuttu, mutta vain Lakimiesliiton jäsenen ominaisuudessa.

– Opiskeluaikaisesta työ­kokemuksesta oli hyötyä erityisesti­ lakimiehen työuran alku­vaiheessa, muun muassa valmiuksina oikeudellisen­ tiedon hakuun sekä oikeuslähteiden tuntemuksena, Sundberg muistelee.

Hän valmistui Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1998. Seuraavana vuonna Sundberg tarttui tilaisuuteen suorittaa vapaaehtoinen ­asepalvelus, joka oli tullut naisille mahdolliseksi huhtikuussa 1995. Palvelusaikansa lopussa Sundberg­ osallistui lakimies­kokelaiden ­koulutusohjelmaan, joka herätti ajatuksen hakeutumisesta töihin puolustusvoimiin juridisiin tehtäviin.­ Haku sotilaslakimiehen paikkaan vuonna 2001 kannatti, sillä Sundberg eteni kyseisestä ­tehtävästä pääesikunnan oikeudellisen osaston apulaisosastopäälliköksi vuonna 2008.


Oikeudellisten asioiden käsittely yhtenäisempää

Sundberg on ollut mukana käynnistämässä ja toteuttamassa puolustus­voimien laajaa uudistusta, joka on rakenteellisesti koskettanut oikeudellista osastoa monta muuta osastoa vähemmän. Tilannetta selittää sotilas­lakimiesten laaja tehtäväkenttä ja pysyvä tarve.

– Sotilaslakimiehet toimivat­ lähes kaikilla oikeuden aloil­la.  He esimerkiksi varmistavat­ ­puolustusvoimien toiminnan lain­mukaisuuden sekä selvittävät­ ympäristöoikeuteen, lupa­prosesseihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviä kysymyksiä.­ Heitä työllistävät myös rikos­prosessioikeus sekä julkisuuslain tietopyynnöt,­ Sundberg listaa.

Puolustusvoimauudistuksessa­ juridisissa tehtävissä toimivan henkilöstön keskittämistä suurempiin yksiköihin jatkettiin. Muutos vahvisti kehityssuuntaa,­ joka oli osoittautunut toimivaksi jo edellisessä suuremmassa organisaatio­uudistuksessa 2008, jolloin sotilaslakimiehiä keskitettiin ­puolustushaaraesikuntiin.  Keskittämisellä haluttiin edelleen keventää prosesseja, parantaa erikoisosaamisen kehittymistä sekä helpottaa sijaisuuksia ja kollegiaalisen tuen tarjontaa. 

Oikeudellisen osaston kannalta suurin muutos on ollut vaativampien sotilasrikosten esitutkintatehtävien siirtyminen toukokuussa 2014 tutkintaosastolta oikeudellisen osaston sotilasoikeudenhoitosektorille. Kaiken kaikkiaan oikeudellisten asioiden käsittely on muuttunut puolustusvoimissa aikaisempaa yhtenäisemmäksi.

– Lausuntopyyntöihin vastataan keskitetysti ja sisäiset ohjeistukset tehdään valtakunnallisesti. Alueellisia tarkennuksia ei tarvitse enää laatia erikseen, Sundberg iloitsee.

Uudistuksen jälkeen puolustusvoimien noin 30 sotilaslakimiehen työmäärä ei tule tulevaisuudessa kevenemään. Asessorin mielestä asioiden oikeudellistuminen on valtionhallinnossa kasvava ilmiö, joka tarvitsee tekijänsä.

– Puolustusvoimat on mielenkiintoinen työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden työssäoppimiseen sekä kansainvälisiin tehtäviin. Tällä hetkellä meillä on kolme lakimiestä, jotka ovat virkavapaalla kartuttamassa kokemusta erilaisissa kriisinhallintatehtävissä, Sundberg mainitsee.

Teksti: Ari Rytsy

Kuva: Susa Junnola