Sparrausapua yrittäjyyteen

Oman yrityksen perustaminen edellyttää muutakin kuin paperisodan hallitsemista ja tietokoneen hankkimista. Alati kiihtyvässä kilpailussa yritysidean kehittäminen ja jalostaminen on entistäkin tärkeämmässä roolissa.

Lakimiehen kannattaa miettiä avoimin mielin muitakin vaihtoehtoja kuin perinteisen laki- tai asianajotoimiston perustamista. Yhteistoiminassa muiden alojen alkavien yrittäjien kanssa lakimies voi löytää itselleen yllättävänkin liikeidean tai onnistua kohdentamaan sen perinteisen laki- tai asianajotoimiston uusille, tuottaville poluille.

Onneksi tarjolla on jo varsin kattava valikoima erilaisia yritysvalmennusohjelmia, jotka soveltuvat myös alkavalle lakimiesyrittäjälle. Ne ovat nimenomaan yritystoiminnan kehittämiseen keskittyviä valmennusohjelmia, joissa pääpaino on liikeidean ja verkostoitumisen kehittämisessa – ei pelkissä yritystoiminnan muodoissa.

Yritystoimintaa harkitsevan kannattaa olla aktiivinen ja etsiä vaihtoehtoja myös lakimiehelle tuttujen polkujen ulkopuolelta. Kaiken yritystoiminnan keskiössä on asiakas. Menestyvä yritys osaa tarjota asiakkaalle mielekkään tuotteen, jota muut eivät ole ehtineet tuoda markkinoille. Siinä vuorovaikutus muiden ammattialojen kanssa voi johtaa yllättäviin menestystarinoihin.

Kirjoittaja on AA, yksityissektorin valiokunnan jäsen ja Akava Uusimaan puheenjohtaja.
 

 

Lakimiesliiton oppaat ja urapalvelut

Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunta on toimittanut kattavan valikoiman oppaita, jotka ovat maksutta liiton jäsenten saatavissa. Vaivattomimmin oppaita on saatavilla liiton jäsensivuilta pdf-muodossa. Yrittäjän opas antaa perustiedot yrityksen perustamiseen ja tuo esiin seikkoja, jotka kannattaa ottaa huomioon siirryttäessä työntekijästä yrittäjäksi.

Lakimiesliiton urapalvelut tarjoavat keinoja oman ammattitaidon kehittämiseen. Lakimiesliitto järjestää vuosittain noin 15 urakoulutustilaisuutta, joissa tarjotaan liiton jäsenille maksutonta työ- ja yrityselämässä tarpeellista koulutusta.  Liiton urakoulutuksesta voi löytyä hyvinkin eväitä oman yritystoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja: www.lakimiesliitto.fi/jäsenpalvelut

YritysHelsinki ja muut uusyrityskeskukset

YritysHelsinki ja muut uusyrityskeskukset tarjoavat laaja-alaisia yritystoiminnan kehittämispalveluita. YritysHelsingillä on tarjolla muun muassa yritystoiminnan kehittämispalveluita, yrityshautomopalveluita sekä mahdollisuus kohtuulliseen hintaan saada käyttöönsä tarpeelliset toimitilat ja toimistokoneet. Uuusyrityskeskusten lisäksi myös yliopistoilla on ollut tarjolla erilaisia yritysvalmennuspalveluita.

Lisätietoja: www.yrityshelsinki.fi

Kolmas tie

Kolmas tie on nimenomaan yritysidean kehittämiseen ja työllistymiseen keskittynyt ryhmäpohjainen valmennusohjelma.  Valmennusohjelman takana ovat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, InnoOmnia/Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Helsingin kaupungin Elinkeinopalvelu/Yritys-Helsinki sekä Vantaan Uusyrityskeskus. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luovien alojen ammattilaiset, mutta estettä ei pitäisi olla muillakaan ammattiryhmillä. Ja lakimiehiähän tarvitaan kaikkialla.

Kolmas tie lähtee liikkeelle käänteisestä mallista, jossa ensin kartoitetaan asiakaskunta ja sitten ruvetaan kehittämään asiakkaiden ehdoilla omaa liiketoimintasuunnistelmaa. Tavoitteena on luoda tehokkaita yritäjä- ja yritysverkostoja, jotka tukevat toisiaan. Samalla pyritään löytämään vaihtoehtoisia toimintamalleja perinteisten yritymuotojen oheen. Esimerkistä käy työosuuskuntamalli.

Hanke pyrkii myös löytämään vaihtoehtoisia toimintamalleja puhtaan yrittäjyyden ja kokopäiväisen työsuhteen väliin ja siten madaltamaan yrittäjäksi heittäytymisen kynnystä.

Kolmas tie rakentuu vahvasti ryhmätyölle ja sen mahdollistamalle vertaistuel­le. Osallistujat pääsevät testaamaan omia yritysideoitaan toisiaan vastaan, jolloin tuloksena voi löytyä täysin uusi yhteinen toimintaidea. Edellytyksiä löytyy vaikka projektilaisten yhteisen yrityksen tai yritysverkoston perustamiseen. Hanke tarjoaa osallistujille yhteisen toimitilan, jossa on käytettävissä tarpeelliset toimistolaitteet.

Kolmas tie vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta ja toimivalta palvelumallilta, johon kannattaa tutustua.  

Lisätietoja: http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/info/ajankohtaista/view/2012-01-20/
sekä https://wiki.aalto.fi/display/kolmastie/Home
 

Toimivan pienyrityksen kasvuvalmennus

Jo toimintansa aloittaneelle yritykselle on tarjolla erilaisia toiminnan kehittämiseen ja kasvuun keskittyneitä hankkeita. Forum Virium Kasvuvalmennus tuo kokeneita sparraajia aloittaviin ja muutosvaiheessa oleviin yrityksiin. Tavoitteena on kustannustehokas yritystoiminnan kehittäminen kasvua ja kansainvälistymistä varten.

Vaikka kasvuvalmennus tuokin mieliin tuotantotoiminnan, ovat palveluyritysmallit jo määrällisesti syrjäyttäneet tuotantotoiminnan jopa vientiyrityksissä.  Lakimiesyrittäjänkin kannattaa siis olla ennakkoluulottomasti mukana.

Lisätietoja: http://www.forumvirium.fi/