Spelar det någon roll vem som leder Akava?

Blogit ja kolumnit
19.09.2022 • Marika Valjakka

Varför är Juristförbundet medlem i centralorganisationen Akava? Spelar det någon roll vem som leder Akava efter ordförandevalet i november?

Juristförbundets styrka är mångfalden i vår medlemskår. Vi samlar jurister som jobbar i både arbetstagar- och arbetsgivarroller på ett sätt som är unikt i en internationell jämförelse. Vi har juris studerande, experter, direktörer, företagare och pensionärer som medlemmar.

För en del av våra medlemmar är det en självklarhet att vi ska vara med i centralorganisationen för högutbildade. Å andra sidan gör mångfalden i vår medlemskår att alla medlemmar inte ser Akavas verksamhet som nödvändig eller vårt medlemskap i organisationen som motiverat.

Trots detta är det bättre att vara med på spelplanen än att sitta på läktaren. Utanför Akava skulle vi inte alls kunna påverka arbetslivets utveckling och den lagstiftning som styr arbetslivet lika effektivt som vi gör nu.

Utanför Akava skulle vi inte alls kunna påverka arbetslivets utveckling och den lagstiftning som styr arbetslivet lika effektivt som vi gör nu.

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden och deras medlemsförbund har omfattande expertis inom arbetslivet. Bland dem kan vi vara med om att främja vettiga och välmotiverade projekt och motarbeta tankeströmningar som står i strid med våra medlemmars intressen.

För våra medlemmar som omfattas av arbets- och tjänstekollektivavtal syns det arbete som Akavas förhandlingsorganisationer gör naturligtvis direkt i deras arbetsvillkor. Förhandlingarnas resultat syns på många sätt även utanför avtalsområdena.

Av alla dessa anledningar saknar det inte betydelse vem som leder centralorganisationen för högutbildade, och hur.

Akava väljer en ny ordförande på Akavas förbundsmöte den 14 november. Juristförbundet föreslår jur.kand. Maria Löfgren till posten. Hon är medlem i vårt förbund, ytterst erfaren i arbetsmarknadsfrågor och verksamhetsledare för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

Löfgren representerar ett öppet, sakkunnigt och värderingsbaserat ledarskap.

Löfgren representerar ett öppet, sakkunnigt och värderingsbaserat ledarskap. Hon förstår också rättsstatens betydelse som en hörnsten för vårt samhälle.

Läs mer om Löfgren här och på hennes kampanjsidor på webbadressen marialofgren.fi.

Marika Valjakka, Juristförbundets styrelseordförande