Stadga r.f. och den XLIV Juristdagen

Tillställningen inleddes­ med morgonkaffe och­ Juristmässan, där ader­ton­ olika föreningar, företag och samarbets­partners presenterade sina tjänster och erbjudanden. Också möjligheten att delta i åtskilliga utlottningar och inskaffandet av ”Juristmuggen” höll deltagarna sysselsatta tills Juristförbundet körde igång dagen i Finlandia-salen med ett inledande tal av ordförande Asko Nurmi

Programmet inleddes med att Högsta domstolens president, Pauliine Koskelo, tilldelades K. J. Ståhlberg -medaljen för en anmärkningsvärd insats i det rättsliga samfundet. Efter det fortsatte
justitie- och arbetsminister Jari Lindström med att hälsa på svenska och diskutera bl.a. för­nyandet av tingsrättssystemet och det faktum att det nu krävs nya tillvägagångssätt för att kunna ­hantera flyktingströmmarna. 

Möjlighet att skapa kontakter

Juridikstuderandenas rekry­teringsmässa öppnade kl. 11, och utgjorde en av dagens höjdpunkter. CV-kliniken var det nya inslaget för i år, där sakkunniga gav tips angående arbetssökande. Målet med mässan var att studerandena skulle ha en möjlighet att vandra runt bland potentiella arbets­givare och småprata, skapa kontakter, och plocka på sig diverse broschyrer. Konceptet var lyckat med en blandning av olika arbetsmöjligheter både från den privata och den offentliga sektorn, och största delen av representanterna på plats placerade sig åldersmässigt nära studerandena. Det var glädjande att också få samtala på svenska med en del av representanterna. Utöver officiella broschyrer och kontorstillbehör hade de flesta företagen också olika små korsord och tester där man genom utlottning hade möjlighet att vinna diverse priser. 

Nya uppfinningar

Samtidigt som rekryteringsmässan pågick, inleddes också föreläsningarna i Finlandiasalen med temat korruption, och efter lunchen fortsatte Bruce Oreck med att tala om säkerhetsfrågor gällande internet. Han tog upp hoten som medföljer användningen av datorer och smarttelefoner, och vad den snabba utvecklingen av teknologin innebär för juristers arbetsplatser. Han rådde oss att tänka mer på att vissa dokument borde förvaras enbart i pappersform, otillgängliga för datorsystem och därmed skyddade från cyberangrepp. Det diskuterades också att traditionella arbetsuppgifter kommer att kunna ersättas av nya uppfinningar. Som Oreck själv uttryckte det: ”Technology is coming for you.”

Säkerhetsföreläsningarna fortgick med forskaren Charly Salonius-Pasternak, som diskuterade det globala säkerhetssystemet- och läget, dvs. det faktum att det för tillfället finns aktörer som utmanar det rådande säkerhetsläget i världen­. Också Finlands placering mellan öst och väst i förändringens tid diskuterades. 

Som sista talare för säkerhetstemat fungerade forskaren Hanna Smith som inriktade sin presentation på Ryssland och hur landets inre politiska beslutsfattning fungerar­. Med andra ord hur landet, för att driva sina egna intressen involverar sig i andra staters inrikespolitik och hur Ryssland blivit ett alternativ till USA i mellanöstern och Asien. Detta beteende ingår i den s.k. Primakov-politiken och innebär att Ryssland för det första utmanar västvärlden, och för det andra försöker få in en kil mellan Europa och USA. 

Den sista föreläsningsserien tog fasta på framtiden, och även här spelade teknologin en väsentlig­ roll. Slutsatsen blev att teknologins inverkan på arbetslivet kommer att fortsätta växa, men att det finns egenskaper och kunnande som fortfarande kräver juristens medverkan.

Juristförbundet avslutade föreläsningsserien med förbundets värderingar, utdelning av före­tagarpriset och utnämning av bästa arbetsgivare för juridikstuderanden. Priset tilldelades Riitta Leppiniemi och Trafi utnämndes, på basis av studerandenas egna förslag, till den bästa arbetsgivaren för varierande och utmanande arbetsuppgifter, bra handledning och gott efterföljande av arbetslagstiftning. 

Immuna mot arbetslösheten?

Avslutningsvis presenterades även en del siffror kring arbetsläget för jurister, och jag antar att det inte kom som en överraskning för någon att inte heller vi är immuna mot den växande arbetslösheten som drabbar också akademiskt utbildade. Världsläget och teknologin förändrar arbetsmarknaden och kräver nya lösningar. Speciellt vi som förbereder oss för arbetslivet och som nyligen påbörjat karriären, kommer det att krävas anpassningar och nytänkande. På seminariet om säkerhet betonades, att även om vi gärna ser vårt ökade kunnande inom området för smarttelefoner som en tillräcklig anpassning vad gäller nytänkande, så krävs det mer förnyelse. 

När föreläsningsserien avslutats fortsatte kvällen i Verandasalen med middag och musik. Genom samtal med deltagande studeranden var den den allmänna opinionen att evenemanget hade uppfyllt förväntningarna. Tack för ett trevligt evenemang. Vi ses i nästa Juristdagen 6.10.2017!

**

Text: Laura Sundström, Chefredaktör för Stadga r.f.
Bild: Valtteri Kantanen