Starttivaiheessa

Blogit ja kolumnit
15.04.2021 • Maija Salmi Lipiäinen

Lakimiesliiton toiminnan yhtenä kärkiteemana on ollut jo muutaman vuoden nuoret ammattilaiset eli vastavalmistuneet ja uransa alkupuolella olevat juristit. Tähän teemaan panostetaan myös vasta uudistuneen strategian osa-alueena.

Onkin ensiarvoista, että liitto näyttäytyy relevanttina kumppanina ja tärkeänä tukena uran jokaisessa vaiheessa heti koulunpenkiltä lähtien ja työelämään siirryttäessä. Liiton läsnäolo työuran starttivaiheessa on tarvittava lähtölaukaus elinikäiselle kumppanuudelle.

Liiton läsnäolo työuran starttivaiheessa on tarvittava lähtölaukaus elinikäiselle kumppanuudelle.

Liiton vaikuttamistyön ytimessä ovat monet uran alkuvaiheeseen linkittyvät kysymykset, kuten työllistyminen, palkkaus, työajat ja työssä jaksaminen. Tuoreena esimerkkinä monen jäsenemme uran alkuun osuvasta onnistuneesta vaikuttamistyöstä on tuomioistuinharjoittelun valintakriteerien uudistuminen.

Lakimiesliitto, sen jäsenjärjestö Nuoret Juristit ry ja alan opiskelijajärjestöt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tuomarinkoulutuslautakunnan kanssa valinnan kehittämiseksi. Uudistuksen jälkeen opintomenestyksen pisteytys on aiempaa toimivampi, ja työkokemuksen painoarvoa on valintakriteereissä kasvatettu.

Tämä on ollut Lakimiesliitolle tärkeä tavoite, sillä se tarjoaa lisämahdollisuuksia niille hakijoille, jotka eivät voi enää taannehtivasti vaikuttaa opintomenestykseensä. Lisää tuomioistuinharjoitteluun hakeutumisesta on Oikkarit-jutussa.

Työuran alkamista ja päättymistä ei välttämättä ole helppo nykyisin tarkkarajaisesti määritellä.

Työuran ensimmäiset vuodet ovat monella tapaa merkityksellisiä. Näinä vuosina rakennetaan osaamispohjaa tulevia työvuosia varten, ja ne ovat myös merkittäviä juristi-identiteetin luomisessa.

Työuran alkamista ja päättymistä ei välttämättä ole helppo nykyisin tarkkarajaisesti määritellä. Jatkossa yhä useampi tekee työelämänsä aikana useampia lyhyempiä työuria. Osa myös siirtyy juridiikan pariin vasta myöhemmin. Onkin hyvä huomata, että juristiuransa alussa voi olla minkä ikäisenä tahansa. Lakimiesliitto tarjoaa palveluita ja on mukana kaikissa erilaisissa juristiuran starteissa.

Jäsenmäärämme on upealla kasvu-uralla.

Uuden strategian mukainen työ on vasta alussa, mutta tulokset ovat jo nyt lupaavia. Tämä näkyy myös siinä, että jäsenmäärämme on upealla kasvu-uralla. On meille kaikille tärkeää, että startin jälkeen jäsenillämme on kaista auki!

Kirjoittaja on Lakimiesliiton varapuheenjohtaja