Suojatiellä tai astumassa sille

Tieliikennelain 32 pykälän mukaan ”kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille”. Tämä tarkoittaa tietenkin vain muita kuin valo-ohjattuja suojateitä. Teksti on kohtuullisen selkeää ja ymmärrettävää. Silti tämä lainkohta on yksi jalankulkijoiden mielessä eniten arvostelua aiheuttava, koska heidän oikeuttaan ei kunnioiteta riittävästi. Asiassa on varmasti monia eri näkökohtia. Osa liittyy ajoneuvojen kuljettajiin, osa jalankulkijoihin ja osa liikennejärjestelyihin.

Jos ajatellaan asiaa kuljettajien kannalta, tuntuu siltä, että velvoitteen vakavuutta ei oikein mielletä. Suojatien merkki voitaisiin korvata velvoitemielessä kärkikolmiolla. Ennen suojatietä kuljettajan pitäisi siis varmistaa, että sitä ei ole kukaan ylittämässä tai edes astumassa sille niin lähellä, että häntä on väistettävä. Kuljettajat ovat varmasti ansainneet suuren osan heihin kohdistuvista moitteista. Mutta…

Asioilla on usein myös toinen puoli, tässä ne suojatien ylittäjät. Nämä eivät yleensä ole pelkästään varsinaisia jalankulkijoita, vaan usein joukossa on myös polkupyörillä ajavia, joita autoilijan väistämisvelvoite ei yhtä laajasti koske.

Jos asiaa katselee autoilijan näkökulmasta, esiin nousee ainakin kolme ryhmää: ylivarovaiset, muutoin vain suojatien lähellä oleskelevat ja ne, jotka eivät muuta liikennettä juurikaan seuraa. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat eivät yleensä lähde ylittämään suojatietä yksin ollessaan, jos auto on lähestymässä. Vaikka auto pysähtyisi ja kuljettaja viittaisi kädellään, he eivät liikahda. Kotikaupunkini pääkadun varrella keskellä korttelia torin kohdalla on hyvin vilkkaasti käytetty suojatie. Päiväaikaan on miltei sääntönä, että joku puhuu suojatien merkin kohdalla puhelimeensa tai vaihtaa kuulumisia tuttavan kanssa eikä ole edes aikeissa ylittää suojatietä, vielä. Luulenpa, että moni autoilija on vähän harmistunut tilanteen huomattuaan. Kolmas ryhmä ryntää suojatielle viime hetkessä juosten tai jopa pyörällä ajaen ja tuntuu luottavan hyvään tuuriinsa enemmän kuin omaan varovaisuuteen. Joku kuljettaja on sanonut varsin sattuvasti, että liikenteessä olisi hyötyä myös ajatuksenlukutaidosta.

Jos suuntaansa kolmikaistaisella kadulla keskellä korttelia on suojatie ilman valo-ohjausta, voi suoralta kädeltä sanoa, että se ei edistä kuljettajien suojatiesäännösten noudattamista. Pysäyttäminen yhtäkkisesti jollakin kaistalla vaarantaisi sekä jalankulkijoiden että muiden liikkujien turvallisuuden. Tämä liikennejärjestely ei ruuhka-aikoina kiitosta ansaitse, vaikka saattaa toimia muina aikoina kohtuullisesti.