Suojelupoliisin asema syyniin

Lokakuussa aloittaa toimintansa työryhmä, jonka tehtävänä on arvioi­da suojelupoliisin hallinnollista asemaa, tulosohjausta, valvontaa sekä kehittämistarpeita tulevaisuusuhkien varalle. Sen toimikausi päättyy toukokuun lopussa 2014. Työryhmän puheenjohtajana toimii Kimmo Hakonen oikeuskanslerinvirastosta.

Suojelupoliisin tehtävänä on torjua valtio- ja yhteiskuntajärjestystä sekä sisäistä ja ulkoista turvallisuutta uhkaavia hankkeita ja rikoksia. Poliisin hallintorakenneuudistuksen yhteydessä suojelupoliisin organisaatioon ei tehty muutoksia, vaikka suojelupoliisin toiminta­ympäristössä on tapahtunut muutoksia esimerkiksi terrorismin ja tietoverkkojen­ turvallisuusuhkien osalta.

Nyt tehtävässä muutosarvioinnissa keskeistä on selvittää suojelupoliisin toimintaedellytykset, toimivaltuudet ja valvonta kansainvälisen ja kansallisen operatiivisen tilanteen kannalta sekä turvallisuuspalvelujen­ kansainväliset kehityssuuntaukset huomioon ottaen.