Suomalaisedustus Oslon tapahtumia selvittävään komissioon

Poliisiylitarkastaja Stefan Gerkman sisäasiainministeriöstä on nimetty Norjassa 22.7. tapahtunutta pommi-iskua ja ampumavälikohtausta selvittävän riippumattoman komission jäseneksi.  

Norjan hallitus päätti riippumattoman komission asettamisesta elokuussa. Komission tehtävänä on tarkastella yhteiskunnan ja viranomaisten kykyä paljastaa suunnitellut hyökkäykset ja estää ne. Komissio ei ota kantaa rikosoikeudellisiin vastuisiin eikä arvioi poliisin tai syyttäjän tutkimuksia. Komissio koostuu norjalaisista ja pohjoismaalaisista asiantuntijoista ja sen puheenjohtajana toimii asianajaja Alexandra Bech Gjørv. Komission toimikausi päättyy elokuussa 2012.