Suomalaisten nimeämistä kansainvälisiin tuomioistuimiin yhdenmukaistetaan

Suomen kansallisten ehdokkaiden nimeämistä kansainvälisten ja EU:n tuomioistuinten tuomarin tehtäviin koskevat säännökset aiotaan lisätä lakiin. Näin halutaan kehittää järjestelmän avoimuutta ja yhdenmukaisuutta.

Tähän asti Suomessa ei ole ollut yhtenäistä menettelyä ehdokkaiden valitsemiseksi, vaan menettely on vaihdellut riippuen siitä, mistä tuomioistuimesta on ollut kyse. Suomalaisia on tällä hetkellä tuomareina EU:n tuomioistuimissa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.