Suomella parannettavaa eu:n lainvalmistelussa

Yhä suurempi osuus suomalaisia sitovasta lainsäädännöstä on peräisin EU:sta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan Suomi ryhtyy ajamaan omia etujaan EU:ssa toisinaan liian myöhään. Vaikuttamista leimaa reaktiivisuus suunnitelmallisuuden sijaan.

Parlamentin valta EU:n päätöksenteossa on kasvanut, ja siihen nähden suomalaisten lainvalmistelijoiden yhteydenpito parlamenttiin on vähäistä. Vaikuttaminen parlamenttiin aktivoitui vain Suomen puheenjohtajuuskaudella vuoden 2006 jälkipuoliskolla.

Osallistuminen unionin lainvalmistelutyöhön on tärkeä keino parantaa suomalaisen lainsäädännön laatua.