Suomelle sapiskaa kansalaisoikeus­asioissa

YK:n ihmisoikeuskomitea julkisti 25. heinäkuuta loppupäätelmänsä kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Komitea pitää myönteisenä, että lait kotoutumisen edistämisestä ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta on saatettu voimaan. Myös rikoslain ja ulkomaalaislain muutokset sekä kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman laatiminen saavat kiitosta.

Komitea kuitenkin esittää huolensa miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteutumisesta työelämässä, sukupuolten välisistä palkkaeroista sekä irtisanomisista raskauden perusteella. Lisäksi komitea on huolestunut naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä puutteista ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa.

Myös ulkomaalaisten säilöönotolle tulee komitean mukaan kehittää vaihtoehtoja. Säilöönotettujen henkilöiden olosuhteita sekä oikeusturvakeinoja tulisi parantaa. Komitea suosittelee, että turvapaikanhakijoiden ja maasta­poistoa odottavien ulkomaalaisten tulisi voida tehdä maastapoistamisen täytäntöönpanon keskeyttävä valitus myös nopeutetussa turvapaikkamenettelyssä.

Lisäksi Suomea muistutetaan vapautensa menettäneiden oikeusturvatakeista. Komitea esittää huolensa vankiloiden ylikuormittumisesta ja asianmukaisten olo­suhteiden takaamisesta ja huomauttaa, että nuorisovangit tulisi pitää erillään aikuisista.

Huolta aiheuttavat myös saamelaisten oikeuksien toteutuminen ja romanien sekä seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen kohtaama syrjintä. Lisäksi siviilipalveluksen pituus ja Jehovan todistajien yksinoikeudellinen erivapaus asepalveluksessa kiinnittivät komitean huomion.