Suomen ja Liettuan poliisit sopivat DNA-tietojen vaihdosta

Liettuan ja Suomen poliisiylijohtajat allekirjoittivat joulukuussa sopimuksen, joka mahdollistaa DNA-tietojen vertailun ja vaihdon maiden välillä. Kasvavia ongelmia maiden välillä ovat organisoitu omaisuusrikollisuus, huumausainerikollisuus sekä valuuttaväärennökset. Suomi on allekirjoittanut DNA-tietojen vertailua ja vaihtoa koskevan sopimuksen myös Viron kanssa. Viron kanssa on toteutettu jo kolme kertaa niin sanottu DNA-tunnisteiden massavertailu.

Suomessa taltioitujen rikospaikkanäytteiden DNA-tunnisteita verrataan Virossa rekisteröityjen henkilöiden DNA-tunnisteisiin, ja päinvastoin. Vertailu suoritetaan pelkästään DNA-tunnisteen muodostavan numerokoodin perusteella eikä henkilötietoja vaihdeta.