Suomen odotetuin kalenteri

Lakimieskalenteri on kuulunut liiton palveluvalikoimaan alkuvuosista saakka. Sitä on käyttänyt leijonanosa lakimieskunnasta päivittäisenä kalenterinaan yli puoli vuosisataa. Suosion taustalla ovat olleet paitsi kalenterin luonne ammattikunnan tunnusmerkkinä, myös sen sisältämät lakimiesten päivittäin tarvitsemat monipuoliset tiedot.

– Totta kai kalenteri on monelle vahva symboli, kalenterista jo kaksi vuosikymmentä vastannut toimituspäällikkö Juha Mikkonen kertoo.

– Hyvin monelle se on kuitenkin myös päivittäinen työkalu. Erityisen tärkeinä jäsenet ovat pitäneet oikeuslaitoksen yhteystietoja.

Lakimieskalenteri onkin tiivistys lakimiehen tarvitsemista käytännön tiedoista, olipa kyse yhteystiedoista, palkkasuosituksista, työttömyysturvasta, perintö- ja lahjaverolaista, kokouspalkkioista, veroasteikoista, määräajoista tai lakimiehen eettisistä ohjeista.

– Varsinainen kalenteriosuus on toimittamisen vaatimalta työmäärältään kohtuullinen, Mikkonen kertoo.

Suurin osa työmäärästä liittyy kalenterin loppuun koottavan tiedon keräämiseen ja varmistamiseen.

– Haasteellisimpia ovat yhteystiedot. Olemme koonneet yhteystietoja niin eri hallinnonaloilta kuin eri yhdistyksistäkin. Hallinnossa jatkuvat rakennemuutokset valmistuvat usein varsin myöhään, mikä vaikeuttaa yhteystietojen keräämistä. Yhdistyksissä taas luottamushenkilöt vaihtuvat usein niin myöhään, että tietoja on vaikea saada kalenteriin.

Onnettomia sattumuksia

Kalenterin luonteen takia toimitustyö on pyritty tekemään siten, että mahdollisimman myöhäänkin varmistuvat yhteystiedot saadaan mukaan. Käytännössä lopullinen kalenteri ajetaan nopeasti painon läpi ja postitetaan jäsenille marras–joulukuussa.

Vuonna 2009 prosessiin liittyi lukuisia onnettomia sattumuksia, joiden seurauksena kalenterin postitus viivästyi poikkeuksellisen paljon. Toimitusvaiheessa kaikki meni vielä normaalissa aikataulussa, mutta tuotantovaiheessa alkoivat vakavat ongelmat.

Kalenteripainossa ongelmia aiheutti koneiden hajoaminen. Sen seurauksena suuri osa kalentereiden viimeistelytyöstä jouduttiin tekemään käsin tai vanhoilla koneilla.

Postitusvaiheessa kalenterit eksyivät väärille urille ja niiden postitusta jouduttiin osittain uusimaan. Yhdistettynä tuotannon viivästymiseen tulos oli kalentereiden juuttuminen postin jouluruuhkiin, jotka viivyttivät kalenteripostituksia eräillä paikkakunnilla useita päiviä.

Kalenteriaan kärsivällisesti odottaneet jäsenet olivat viivästyksen kestäessä yhteydessä liittoon. Vuoden 2010 kalenterin osalta mitään ei valitettavasti ollut tehtävissä.

Kalenteri kehittyy

Onnettomuuksien sattuminen yhtäaikaisesti vakuutti liiton siitä, että suunnitellut muutokset kalenterin toimitustapaan on syytä toteuttaa mahdollisimman kattavasti jo vuoden 2011 kalenteria valmisteltaessa.

Tarkoitus on erottaa vuoden 2011 kalenterissa Lakimieskalenterin kalenteriosa sekä kalenterin lopussa olevat tiedot nykyistä selvemmin toisistaan. Varsinaiseen kalenteriin ei sisällytetä viimeisimpiä tietoja, koska niiden ajantasaisuuden varmistaminen tekee aikataulusta hyvin herkän.

Lakimieskalenteri 2011 toimitetaankin jäsenistölle viimeistään marraskuun alussa 2010. Kalenterin loppuun koottavat tiedot julkaistaan erillisenä kalenterin taskuun mahtuvana vihkona heti vuodenvaihteessa ja toimitetaan jäsenille Lakimiesuutisten yhteydessä.

Uudistuksen tarkoituksena on yhdistää kalenterin nykyistä varhaisempi ilmestymisaikataulu aiempaa ajantasaisempiin lisätietoihin. Toimintatavan uudistuessa selvitetään myös jäsenkunnan toiveita.

– Jäsenillä on hyvin monenlaisia toiveita kalenterin suhteen ja olemme onnistuneet vastaamaan moniin niistä. Epäilemättä jäsenillä on kuitenkin paljon tarpeita, joihin kalenteri ei nykymuodossaan vielä vastaa. Pyydän kaikkia jäseniä olemaan yhteydessä, jotta voisimme vastaisuudessa toimittaa jäsenille heidän tarpeisiinsa nykyistäkin paremmin vastaavan Lakimieskalenterin 2011.

Kerro kalenteritoiveesi

Kerro toiveesi uudistuvan Lakimieskalenterin sisällöstä toimituspäällikkö Juha Mikkoselle juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi