Suomen paras kesätyönantaja uskoo tuottavaan tasa-arvoon

Akavan opiskelija­val­tuuskunta AOVAn Suomen paras kesätyönantaja -kilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran. Palkintojenjakoseremonia sen sijaan pidettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Helsingin keskustassa, Lakimiesliiton tiloissa. Tilaisuudessa palkittiin kolme yritystä: Suomen parhaan kesätyöntekijä -palkinnon vastaanotti asianajotoimisto Castrén & Snellman. Kunniamaininnat saivat Neste Jacobs Oy ja Vaisala Oy. Menestymisen edellytyksinä oli kaikilla hyvien käytäntöjen soveltaminen kesätyöntekijöihin sekä heidän antamaan työpanokseen.

Palkinnot jakanut työministeri Anni Sinnemäki antoi voittajayritykselle kiitosta muun muassa yksilölähtöisestä ja joustavasta graduohjelmasta, johon kesätyöntekijöillä on mahdollisuus hakea. Lisäksi asianajotoimiston perehdytys on ollut monipuolista ja kattavaa.

– Castrén & Snellman antaa nuorille harjoittelijoille positiivisen kuvan työelämästä, työministeri Anni Sinnemäki tiivistää.

Aidosti arvokasta

Castrén & Snellman on työllistänyt nuoria opiskelijoita 1990-luvun alusta. Saman vuosikymmenen loppupuolella yrityksessä otettiin käyttöön harjoitteluohjelma, joka on avoin myös muille kuin lakialan opiskelijoille.

– Meillä on vuosittain noin kuusikymmentä harjoittelijaa erimittaisissa ja -tyyppisissä harjoitusohjelmissa. Tar­joam­me jokaiselle vastuullisen tehtävän palveluntuotannossamme. Muutaman viikon perehdytys taloon ja omaan toimenkuvaan auttaa löytämään oikean ihmisen oikealle paikalle, henkilöstöjohtaja Outi Ruohola Castrén & Snellmanista kertoo ja lisää, että kaksi kolmasosaa toimiston nuorista juristeista on jossain vaiheessa opintojaan ollut talossa harjoittelijana.

Saadusta kunniasta aidosti yllättynyt, palkittu kesätyönantaja korostaa palautekeskustelujen merkitystä.

– Avoin ilmapiiri on kaikkien etu. Otamme harjoittelijoidemme ideoita vastaan ja muun muassa pari vuotta sitten tehdyn muuttomme yhteydessä teimme saatujen ehdotusten mukaiset tilat harjoittelijoitamme varten.

Asianajotoimistossa tehtiin niin ikään muutama vuosi sitten arvojen uudelleen kirjaaminen. Tämä näkyi myös kilpailussa: muista juridiikan alan yrityksistä Castrén & Snellmanin erotti se, että työt pyritään tekemään sovitun ajan puitteissa ja opiskelijalle maksetaan jokaisesta tehdystä työtunnista.

– Tuottava tasa-arvo tarkoittaa, että pystymme olemaan paras työpaikka kaikille työntekijöillemme kaikissa yksilön elämäntilanteissa, Ruohola sanoo.

– Tänään iloitsemme siitä, että myös nuoret lupaukset ovat sisäistäneet ”Cassun” hengen ja kokevat toimistomme hyvänä ja haasteita tarjoavana työpaikkana!

 

"Hyvä kesätyöpaikka ei synny sattumalta"

Suomen paras kesätyönantaja on paljon muutakin kuin kilpailu. Taantuma on iskenyt kyntensä myös kesätyömarkkinoille eikä korkeakouluopiskelijoille ole itsestään selvää löytää oman alansa – tai ylipäätään mitään – kesäharjoittelijapaikkaa. Karkeasti voisi todeta, että jokainen nuoria palkkaava yritys tai organisaatio tekee suuren palveluksen tulevaisuuden toivoillemme. Tässä nimenomaisessa kilpailussa on kuitenkin kyse siitä, miten työnantaja huomioi kesätyöntekijöitään ja kuinka parhaita mahdollisia käytäntöjä hyödynnetään, jotta kaikki osapuolet saisivat kokemuksesta parhaan mahdollisen hyödyn.

Tilastot eivät vielä kaunistele

Palkintojenjakotilaisuudessa Akavan tervehdyksen tuoneen edunvalvontajohtaja Minna Helteen aamunavaus ilahdutti positiivisella teemallaan. Valitettavasti korkeakoulutettujen nuorten työllisyystilanne yleensä ei näytä yhtä valoisalta.

– Vaikka työllisyystilanne on nousussa, trendi ei näy vielä nuorten, vastavalmistuneiden tilastoissa. Erityisen huolestuttava tilanne on akavalaisten keskuudessa. Näihinkin faktoihin viitaten kesätyön merkitys on nuorille opiskelijoille kullan arvoinen asia, Helle kiitteli paikalla olevia työnantajien edustajia.

Helle sen sijaan kritisoi puheita, joissa nuoria syyllistetään opiskeluaikaisesta työnteosta.

– Työuria halutaan pidentää kummastakin päästä. Mutta ensimmäistä työpaikkaa on lähes mahdotonta saada, jos aikaisempaa työkokemusta ei ole. Käytännössä töitä on siis pakko tehdä myös opiskelujen aikana, jotta ovet aukeaisivat työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Nykyisellään yhtälö on siis likimain mahdoton.

Yleisellä tasolla Minna Helle haluaa muistuttaa, että nuoret ”diginatiivit” edustavat erilaisia arvoja kuin vanhemmat sukupolvet. Tämä on työnantajille haaste.

– Nykynuoret näkevät maailman eri tavalla. Esimerkiksi on–off-asenne työn ja vapaa-ajan välillä ei enää houkuttele. Elämää ohjaavia tekijöitä ovat entistä enemmän perhe, ystävät ja harrastukset. Työlle ei olla valmiita uhraamaan kaikkea liikenevää aikaa. Työnantajien ja yhteiskunnan tulee löytää muu tapa motivoida tulevaisuuden tekijöitä kuin uhkakuva suuren ikäpolven vanhuusvuosien elättämisestä. Kesätyöt ovat hyvä tapa oppia työntekoa ja -kulttuuria, Minna Helle sanoo.

Panostus tuottaa tulosta

Kiireinen työministeri Anni Sinnemäki kunnioitti kilpailua paitsi kilpailuraadin puheenjohtajan mandaatilla myös osallistumalla palkitsemistilaisuuteen. Työministeri Sinnemäkikin tunnistaa nuorten työllisyystilanteen haasteet.

– Ajateltaessa työllisyyttä kokonaisuutena olemme menossa oikeaan suuntaan, toki monia vaikeita kysymyksiä on edelleen agendalla. Nuorten puolesta minua ilahduttaa, että kesätyötilanteesta selvisimme odotettua paremmin. Keväällä lisäbudjetissa myönnetty lisärahoitus sekä palkkatuetun työn määrän kasvu auttoivat omalta osaltaan harjoittelupaikkojen saatavuutta. Lisäksi moni työnantaja haluaa nähdä kesätyöntekijät mahdollisina tulevina resursseina sekä ylläpitää kontakteja nuoreen polveen, työministeri Sinnemäki totesi.

Vaikka korkeakoulutettujen nuorten työllisyystilanne on heikko, Anni Sinnemäki on tyytyväinen työmarkkinoiden reiluuteen.

– Suomessa vastavalmistunutta kohdellaan tasa-arvoisesti esimerkiksi palkkauksessa.

Reiluudesta on pitkälti kyse myös Suomen paras kesätyönantaja -kilpailussa. Työministeri totesi raadin olleen tyytyväinen, että ehdotuksia parhaasta kesätyönantajasta tuli runsaslukuisesti.

Tapahtuman ja kilpailun hengen tiivisti Akavan opiskelijavaltuuskunnan, AOVAn, puheenjohtaja Tuomas Meriniemi.

– Hyvä kesätyöpaikka ei synny sattumalta, vaan onnistuneet työskentelyolosuhteet ja kesätyökokemukset vaativat pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, tahtoa ja panostusta.

 

Raati

Vuonna 2010 raadin puheenjohtajana toimi työministeri Anni Sinnemäki. Raadin muina jäseninä toimivat Akavan opiskelijavaltuuskunnan AOVAn puheenjohtaja Tuomas Meriniemi, varapuheenjohtajat Anna Pitkäkoski ja Vesa Engström sekä työjaoston jäsenet Kari Hankia ja Lakimiesliiton opiskelija-asiamies Eero Blåfield.
Sihteerinä toimi Akavan opiskelija-asiamies Maria Ranta.
Raati valitsi ehdotettujen työnantajien joukosta parhaat. Lisäselvitysten perusteella raati teki omat ehdotuksensa työministeri Anni Sinnemäelle. Lopullisen päätöksen ja kolmen kärjen valitsi työministeri.