Suomen Syyttäjäyhdistys r.y.: Syyttäjien toiminta­ympäristöä kehittämässä

Miksi yhdistys on olemassa?

Suomen Syyttäjäyhdistys r.y. perustettiin itsenäisen syyttäjälaitoksen perustamisen yhteydessä vuonna 1997.

Tavoitteena oli yhdistää kaikki syyttäjät, nostaa heidän ammatti-identiteettiään ja hoitaa heidän edunvalvontaansa. Edistämme laaja-alaisesti jäsentemme ammatillisia etuja ja pyrimme korjaamaan niissä olevia epäkohtia.

Lisäksi kehitämme jäsenten ammattitaitoa ja toimintaedellytyksiä sekä edistämme yhteishenkeä. Yhdistys on osa jatkumoa, jatkamme aiempien syyttäjäyhdistysten perinteitä.

Millaista yhdistyksen toiminta on?

Vaikutamme siihen, että syyttäjien asema paranee ja syyttäjälaitos ja oikeudenhoito toimivat.

Vaikutamme siihen, että syyttäjien asema paranee ja syyttäjälaitos ja oikeudenhoito toimivat.

Nostamme esiin kehitettäviä asioita, annamme lausuntoja lakialoitteisin ja osallistumme työryhmiin. Olemme aktiivisesti yhteydessä päättäjiin ja mediaan.

Teemme myös jäsenkyselyitä – esillä ovat olleet esimerkiksi vihapuhe ja toimitilakysymykset. Yksittäiset jäsenet voivat olla meihin yhteydessä työhönsä liittyvissä ongelmissa. Jäsenemme saavat tietoa jäsentiedotteiden kautta, ja lisäksi hallitus kiertää maata jäsenilloissa kertomassa ajankohtaisista asioista.

Mitä yhdistys antaa jäsenelle?

Väylän, jonka kautta hänen asioitaan ajetaan ja jonka kautta hän voi viedä ideoitaan eteenpäin. Tämä on tärkeää varsinkin nyt, kun maassa on tehty suuria organisaatiouudistuksia ja pohdinnassa on esimerkiksi resurssien riittävyys, palkkauskysymykset ja toimitilojen toimivuus.

Tarjoamme myös hyvän vuosikokoustapahtuman, jossa on mahdollisuus tavata jäseniä koko maasta ja olla päättämässä yhteisistä tavoitteista.

Yhdistyksen kautta saa lisäksi jäsenyyden kansainvälisessä syyttäjäyhdistyksessä IAP:ssa.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Jäseneksi voi liittyä syyttäjänä tai syyttäjälaitoksessa muuten lakimiehen tehtävässä toimiva yksityinen henkilö. Jäseneksi pääsee myös henkilö, joka virassaan voi toimia syyttäjänä ja joka on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon tai joka toimii lakimiestutkintoa edellyttävässä virassa.

Jäseneksi pääsee kirjallisella hakemuksella. Lomakkeita saa hallituksen jäsenvastaavalta Laura Sairaselta (laura.k.sairanen@oikeus.fi) tai muilta hallituksen jäseniltä.

Toivomme, että kaikki syyttäjät olisivat mukana yhdistyksessä, ja mukana onkin jo valtaosa.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Toivomme, että kaikki syyttäjät olisivat mukana yhdistyksessä, ja mukana onkin jo valtaosa. Tule mukaan ajamaan yhteisiä asioita, vaikuttamaan syyttäjän toiminnan ja ammatin arvostukseen sekä lujittamaan syyttäjäidentiteettiä!

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Haavisto.