Suomen tehostettava vaikuttamista EU:n päätöksentekoon

Tärkeissä tai ongelmallisissa EU-hankkeissa tietoinen vaikuttaminen unionin keskeisiin päätöksentekijöihin olisi aloitettava selvästi nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. Tämä käy ilmi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen syyskuussa julkaisemasta tutkimuksesta.

– Ennakkovaikuttaminen vaatii aikaa ja vaivaa, mutta toisaalta EU-lainsäädännön täytäntöönpano kotimaassa on helpompaa ja halvempaa, jos uudessa sääntelyssä on huomioitu suomalaisen järjestelmän erityispiirteet, tutkija Anna Hyvärinen kiteyttää.

Suomalaisten virkamiesten asiantuntemusta, avoimuutta ja ratkaisukeskeisyyttä arvostetaan eurooppalaisissa neuvottelupöydissä. Jatkossa Suomen tulisi kuitenkin kiinnittää entistä enemmän huomiota epäviralliseen vaikuttamiseen. Henkilökohtaiset kontaktit ovatkin EU-tasolla tärkeitä ja epävirallinen yhteistyö esimerkiksi komission, puheenjohtajavaltion, muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa on tutkijoiden mukaan välttämätöntä.

Europarlamentin vaikutusvalta lainsäätäjänä kasvaa jatkossakin – varsinkin, jos Lissabonin sopimus ratifioidaan ja se tulee voimaan.

Tutkija Anna Hyvärinen on arvioinut Suomen EU-vaikuttamisen nykytilaa osana Oikeus­poliittisen tutkimuslaitoksen hanketta, joka tähtää lainsäädännön laadun kehittämiseen.

Tutkimus on luettavissa osoitteessa www.optula.om.fi