Suomen turvapaikkalait EU:n mukaisiksi

EU on antanut joulukuussa 2011 direktiivin, jossa säädetään, ketkä voivat saada kansainvälistä suojelua EU-maissa sekä mitä oikeuksia ja etuuksia heille tulee antaa. Sisäministeriö on asettanut hankkeen sen selvittämiseksi, mitä muutostarpeita direktiivit ja asetukset aiheuttavat Suomen lainsäädännön tasolla. Hankkeessa valmistellaan myös tarvittavat, pääasiassa ulkomaalaislakia koskevat muutosehdotukset.

EU:n turvapaikkajärjestelmää koskeva direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan joulukuuhun 2013 mennessä, ja Suomen lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuonna 2015.