Suomen Verolakimiehet on tehokas vaikuttaja

Miksi yhdistys on olemassa?

Yhdistyksemme tehtävä on turvata Verohallinnossa työskentelevien jäsentemme etuja, ovat ne niin ammatillisia tai yhteiskunnallisia kuin taloudellisia – mutta ennen kaikkea työntekijäasemaan liittyviä.

Verolakimiehet toimii jäsenten yhdyssiteenä ja pyrkii lisäämään heidän ammatillista pätevyyttään. Yli 50-vuotiaan yhdistyksen historia on mielenkiintoinen ja vaiherikas.

Millaista Verolakimiesten toiminta on?

Järjestämme koulutuksia, seminaareja ja jäseniltoja ajankohtaisista teemoista. Olemme järjestäneet myös ekskursioita.

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden Verohallinnon Akavalaiset ry:n jäsenyhdistysten kanssa. Niiden jäsenet ovat omien jäsentemme tavoin lähinnä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita asiantuntijoita, ja tavoitteemme ovat pitkälti yhtenevät. Joka toinen vuosi meillä on yhteinen vuosikokous seminaareineen. Meillä on ollut yhteistilaisuuksia myös esimerkiksi PUSH ry:n kanssa, ja JUKO on tietenkin läheinen yhteistyötaho.

Joka toinen vuosi, oman vuosikokouksemme yhteydessä, olemme yleensä tehneet matkan ulkomaille, esimerkiksi Pietariin, Riikaan, Tallinnaan tai Viipuriin.

Äänemme kuuluu esimerkiksi Verohallinnon palkkausjärjestelmän kehittämistyössä, organisaatiouudistuksissa ja muissa suunnitelmissa.

Mitä yhdistys antaa jäsenelle?

Vaikuttavuutta. Järjestämme akavalaisten yhdistysten kanssa vaalit, joissa valitaan luottamus- ja työsuojeluhenkilöt, ja jäseniämme on myös henkilöstöedustajina johtoryhmissä ja muissa yhteistoimintaelimissä. Äänemme kuuluu esimerkiksi Verohallinnon palkkausjärjestelmän kehittämistyössä, organisaatiouudistuksissa ja muissa suunnitelmissa.

Ja sosiaalisia kontakteja: tilaisuuksissamme tapaa laajasti muita jäseniä. Lisäksi saatamme tukea taloudellisesti esimerkiksi jäsenen jatko-opintoja.

Miten Verolakimiesten toimintaan pääsee mukaan?

Ottamalla reippaasti yhteyttä kehen tahansa hallituksen jäseneen tai täyttämällä liittymislomakkeen. Yhteystiedot ja lomake löytyvät Verohallinnon intrasta.

Vaikuttaminen kauttamme on hyvin tehokasta.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Olemme yksi Verohallinnon tärkeistä henkilöstöjärjestöistä ja neuvottelemme suoraan työnantajan kanssa. Teemme läheistä yhteistyötä Lakimiesliiton kanssa ja toimimme sen elimissä. Vaikuttaminen kauttamme on hyvin tehokasta.

Toimintaamme liittyvä yhteistyö kollegoiden kesken on hyvin myönteistä ja mukavaa. Siitä osoituksena on esimerkiksi se, että olemme saaneet uusia jäseniä myös korona- aikana.

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Petri Lehtonen.