Suomi allekirjoitti lääkeväärennöksiä koskevan sopimuksen

Suomi on allekirjoittanut ­Euroopan neuvoston yleissopimuksen, jolla lääkeaineen väärentäminen, väärennöksen tarjoaminen ja markkinoille saattaminen säädetään rangaistavaksi. Yleissopimuksen tavoitteena on torjua lääkeväärennösten kauppaa.

Suomen lainsäädäntö kattaa pääosin jo nykyisellään sopimuksen velvoitteet. Muutostarpeita Suomen lainsäädäntöön edellyttävät mahdollisesti tietyt lääkeväärennösten kriminalisointia koskevat määräykset.

Oikeusministeriö alkaa valmistella sopimuksen kansallista voimaansaattamista ensi vuoden aikana.