Suomi isännöi merkittävää kansainvälistä asianajajien konferenssia

Kansainvälinen asianajajien yhteisö, International Bar Association (IBA) järjesti ensimmäistä kertaa Pohjois-Euroopan konferenssin Suomessa 3.–4.9.2009.

IBA on maailman suurin asianajoalan kattojärjestö, johon kuuluu noin 200 kansallista asianajojärjestöä ympäri maailman.

Konferenssin aikana kävi selvästi ilmi, kuinka nykyinen taloustilanne näkyy asianajotoimistoissa ympäri maailman. Vaikutus ulottuu sekä toimistojen toimintoihin että toimeksiantoihin. Toimistojen talous on koetuksella ja väkeä on irtisanottu.

Taantuma on vaikuttanut myös niin, että toimistojen on tehtävä nopeita muutoksia tarjoamiinsa palveluihin. Tulevaisuus näyttää, vaikuttaako tämä asianajokunnan profiiliin pysyvästi.

Talouskriisiin syyllistyneiden metsästys näkyy maailmanlaajuisesti asianajoalalla myös siten, että asianajajia on vaadittu paljastamaan kriisiin syylliseksi epäiltyjen yritysasiakkaiden tietoja. Tällöin herää kysymys, onko tämä vastoin asianajajien salassapitosäännöksiä. Konferenssissa pohdittiin laajasti myös muita alan eettisiä kysymyksiä.

Konferenssin muista teemoista mainittakoon oikeudellisten asioiden yhdenmukaistaminen EU:ssa, jota oikeusministeri Tuija Brax käsitteli omassa esityksessään. Tähän teemaan liittyen eurooppalaisten asianajajien piirissä toivotaan EU-komissaaria, jonka toimialaan kuuluisivat vain oikeusasiat.

Teksti Ritva Juntunen