Suomi voitti oikeusapukiistan EY-tuomioistuimessa

Suomi on voittanut EU-komission kiistassa oikeusaputoimistojen arvonlisäverovapaudesta. Komission mielestä Suomen käytäntö, jonka mukaan valtion oikeusaputoimistojen neuvontapalvelut on vapautettu arvonlisäverosta, on arvonlisäverodirektiivin vastainen ja johtaa huomattavaan kilpailun vääristymiseen. Komissio vetosi siihen, että vastaavat yksityisten asianajajien palvelut ovat arvonlisäverollisia. Suomen hallituksen mukaan valtion oikeusaputoimistot eivät harjoita arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettua taloudellista toimintaa, eikä komissio kyennyt näyttämään toteen väitettään kilpailun huomattavasta vääristymisestä. EY-tuomioistuin päätyi asiassa Suomen kannalle ja hylkäsi komission nostaman kanteen. Samalla se velvoitti komission korvaamaan Suomen oikeudenkäyntikustannukset