Suorahaku helpottaa lakimiesrekrytointia

Suurten ikäluokkien eläköityminen on ongelma, joka kiristää kilpailua parhaista osaajista. Sen myötä ­perinteisten rekrytointimuotojen rinnalle nousee suorahaku eli headhunting. Siinä yritys lähestyy potentiaalisia työntekijöitä suorahakukonsultin kautta. Konsultin tehtävänä on etsiä toimeen sopivia ehdokkaita, esitellä heidät toimeksiantajalleen ja avustaa parhaan ehdokkaan valinnassa. Suomessa tämäntyyppistä­ rekrytointia on tehty noin parinkymmenen vuoden ajan. Pääsääntöisesti sitä on käytetty johtajarekrytoinnissa, mutta viime aikoina suorahaun spektri on laajentunut.

– Suorahaun kautta tehdyt lakimiesrekrytoinnit ovat vielä suhteellisen uusi asia. Niitä ryhdyttiin tekemään noin kolme vuotta sitten, Talentor Finland Oy:n lakimiesten suorahaun palveluliiketoiminnasta vastaava konsultti ja varatuomari Ville Salonen kertoo.

Juristitaustaisena hän tietää, että asianajotoimistot tekevät yleensä rekrytoinnit itse. Kiire ja liike-elämän muuttuvat tarpeet ovat kuitenkin tuoneet mukanaan uusia haasteita, joiden voittamiseksi yhä useampi alan yritys turvautuu suorahakuun. Talentorin kautta juristeja on haettu myös teollisuuden, tilintarkastussektorin ja julkishallinnon tehtäviin. Yrityksen johtava psykologi Kirsi Laine uskoo, että suorahaku on kilpailukykyinen vaihtoehto perinteiselle mediahaulle.

– Fraaseja vilisevien työpaikkailmoitusten sijaan ehdokkaat saavat konsultilta kattavasti tietoa sekä itse työtehtävästä että organi­saatiosta.

Tähtäimessä työhönsä tyytymätön juristi

Yksi suorahaun erikoispiirteistä on se, että suorahakukonsultti metsästää ehdokkaita aktiivisesti muista yrityksistä. Tämän ansios­ta toimeksiantaja tavoittaa sellaisia huippuosaajia, jotka eivät aktiivisesti etsi uutta työpaikkaa. Salonen alleviivaa, että suorahaussa ei ole kyse hyvien työntekijöiden varastamisesta. Rekrytoitavia löytyy harvemmin henkilöstöstään hyvin huolehtivien yhtiöiden riveistä.

– Suorahaussa kunnioitetaan yksilöiden vapaata liikkumista. On yrityksiä, joista on vaikea saada ketään lähtemään. Toisaalta on myös paikkoja, joissa kiinnostumisen kynnys on yllättävän matalalla, Salonen vahvistaa.

Rahan ohella porkkanana toimivat haastavammat tehtävät sekä paremmat koulutusmahdollisuudet ja työolosuhteet. Paljon riippuu myös ajankohdasta, jolloin konsultti ottaa yhteyttä. ­Monelle kesäloma tarjoaa hyvän mahdollisuuden miettiä tulevaa.

– Joskus ehdokas on sanonut, että jos olisitte soittaneet kuukausi aikaisemmin, en olisi kiinnostunut tehtävästä, Laine kertoo ajoituksen merkityksestä.

Suorahaku edellyttää konsultilta pitkäjänteisyyttä, sillä hyvä ehdokas saattaa olla halukas vaihtamaan työpaikkaa vasta tulevaisuudessa. Omien ehdokastietopankkien ohella suorahakuyritysten tietolähteinä toimivat erilaiset henkilömatrikkelit, alan julkaisut sekä konsulttien omat kontaktiverkostot. Suorahaussa käytetään apuna myös modernia tekniikkaa. Talentorilla on käytössään oma agenttiverkosto, jossa rekisteröidyiltä agentilta ­voidaan pyytää tekstiviestillä tai sähköpostilla vinkkejä toivotun profiilin mukaisista henkilöistä.

Erikoistuminen trendinä

Salosen siirtyminen suorahakukonsultiksi on lisännyt Talentorin painoarvoa lakimiesrekrytointien saralla. Alan erityispiirteitä tuntevana hän osaa kommunikoida ehdokasjuristien kanssa ­oikeista asioista. Tämä on askel siihen suuntaan, johon suorahaku­ on menossa. Maailmalla yhä useampi kyseistä palvelua tarjoava konsulttiyritys pyrkii erikoistumaan. Tämän lisäksi rekrytointikentän vipinää lisää työvoiman aikaisempaa suurempi liikkuvuus. Työpaikkaa vaihdetaan takavuosia reippaammin myös ­juristien parissa.

– Monet juristit ovat valmiita siirtymään asianajotoimistosta yksityiselle sektorille. Liikettä tapahtuu myös toiseen suuntaan. Erilaisissa tehtävissä toimiminen on tärkeää niin yksittäiselle ­juristille kuin koko lakimiesyhteisölle, Salonen arvioi.
Yleisellä tasolla suorahaku vaikuttaa tehokkaalta rekrytointimenetelmältä. Esimerkiksi Talentorissa toimeksiantojen läpimeno­ liikkuu yli 90 prosentissa. Kaikkein haasteellisempia ovat ne tilanteet, joissa ehdokkaalta edellytetään sekä äärimmäistä asiantuntijuutta että yhtä vakuuttavia esimiestaitoja. Itse suorahakuprosessiin kuluu aikaa keskimäärin noin 8–10 viikkoa. Monesti uusi työntekijä tarvittaisiin kuitenkin heti. Laine rohkaisee ­yrityksiä ottamaan yhteyttä ajoissa.

– Usein suorahakua käytetään vasta vihonviimeisenä keinona.­ Se nähdään investointina, vaikka sellainen on myös kahdeksan viikon mittainen ilmoitushakukampanja.

Suorahaun kasvavasta suosiosta kertoo se, että konsultit saavat ehdokaskandidaateilta suoria yhteydenottoja. Salonen on ­ilmiöistä mielissään. Hän uskoo juristin lähestyvän helpommin toista­ juristia.

– Ihmiset ovat töissä erilaisissa paikoissa. Joskus potentiaalinen ehdokas muuttuu tapaamisen myötä potentiaaliseksi asiakkaaksi.