Suunnitelma etenee Euroopan syyttäjänvirastosta

Valtioneuvosto on välittänyt eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevaksi asetukseksi. Tarkoituksena on tehostaa rikosoikeudellisia toimenpiteitä EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi perustamalla Euroopan yhteisen syyttäjänviraston (EPPO).

Euroopan syyttäjänviraston tehtävänä olisi vastata niin sanotuista unionipetosdirektiivissä tarkoitetuista rikoksista eli EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien rikosten tutkinnasta sekä syytteen nostamisesta ja sen ajamisesta tuomioistuimessa. Viraston on määrä koostua Euroopan syyttäjästä ja neljästä varasyyttäjästä sekä jäsenvaltiokohtaisista valtuutetuista syyttäjistä. Kaikki jäsenvaltiot eivät todennäköisesti osallistu Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen. Se olisi kuitenkin mahdollista perustaa myös tiiviimmän yhteistyön puitteissa, jos yhteistyössä olisi mukana vähintään yhdeksän jäsenvaltiota.

Komission mukaan nykyisin EU:lla ei ole riittävän tehokkaita keinoja sen taloudellisiin etuihin kohdistuvien rikosten torjumiseksi. Tutkinnan puute aiheuttaa koko EU:lle huomattavia taloudellisia tappioita.