Talouden ytimessä, liike-elämää edistäen

Suomen Asianajajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, jonka tarkoituksena on huolehtia, että kansalaiset ja yritykset saavat Suomessa korkealaatuisia oikeudellisia palveluita yleistä luottamusta ja arvonantoa herättävältä asianajajakunnalta.

Puheenjohtaja Riitta Leppiniemen mukaan (haastattelu tehty keväällä, sen jälkeen puheenjohtajaksi on valittu AA Mika Ilveskero) Asianajajaliitto ei ole etujärjestö, minkä vuoksi se poikkeaa muista Lakimiesliiton jäsenjärjestöistä.

– Yli 20 prosenttia jäsenistämme on työsuhteisia asianajajia tai virkasuhteisia julkisia oikeusavustajia. Yhteistyöstä Lakimiesliiton kanssa hyvänä esimerkkinä on Lakimiesuutisten ja Advokaatin välissä julkaistava Momentti-liite.

Asianajajaliitto hyväksyy asianajajat, vahvistaa hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet sekä valvoo jäsentensä toimintaa. Liiton ylin päättävä elin valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Asianajajapäiville kokoontuu noin tuhat jäsentä vuosittain.

– Liitto järjestää asianajajille ja lakimiehille noin kuusikymmentä koulutustapahtumaa vuodessa. Liitto on keskittynyt erityisesti prosessikoulutukseen viime vuosina. Asianajosihteerien koulutuspäiviä on järjestetty jo yli kymmenen vuoden ajan.

Pankkilakimiehet – Bankjurister r.y. kehittää rahoituslaitosten lainopillisissa tehtävissä toimivien lakimiesten ammattitaitoa sekä yhdenmukaistaa lain-opillisia ratkaisukäytäntöjä yhteistyössä rahoituslaitosten kanssa. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luottolaitoksessa työskentelevä oikeustieteen kandidaatin tai vastaavan tutkinnon suorittanut lakimies.

Pankkilakimiesten puheenjohtaja Veli-Matti Parmalan mukaan Lakimiesliiton kautta yhdistyksen jäsenet voivat osallistua ja vaikuttaa elinkeino- ja oikeuspoliittiseen toimintaan.

– Lakimiesliiton jäsenyys rakentaa ja vahvistaa identiteettiämme.

– Emme osallistu työmarkkinatoimintaan. Tämä on Lakimiesliiton tehtävä samoin kuin lakimiesten taloudellisten ja yhteiskunnallisten etujen ajaminen.

Yhdistys järjestää koulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joiden isännöinnistä vastaa kukin rahoituslaitos vuorollaan. Viimeisimmän koulutusiltapäivän aiheena olivat kulutusluottoja koskevan lainsäädännön uudistaminen ja eläkesäästäminen. Yhdistyksen hallituksessa ovat edustettuina kaikki isot finanssialan toimijat.

Rahoitusyhtiöiden lakimiehet r.y. perustettiin edistämään pankkien ja rahoitusyhtiöiden palveluksessa toimivien juristien osaamista liiketoiminnan ydinalueilla; kohderahoituksessa, factoringissa ja tililuotoissa.

Puheenjohtaja Juha Söderholmin mukaan yhdistyksen perustamisen aikoihin henkilöjäsenyys Lakimiesliitossa ei ollut mahdollinen.

– Kaikki perustajat olivat juristeja, jotka jo kuuluivat liittoon jonkin yhdistyksen kautta. Kattojärjestöä merkittävämpää roolia tai yhteistyötoimintaa Lakimiesliiton kanssa ei ole muodostunut.

Järjestön toiminta on koostunut tapaamisista, joissa on käsitelty rahoitusyhtiöiden toimintaan liittyviä ajankohtaisia juridisia kysymyksiä.

– Koska rahoitusalan kehittyminen varsinkin isoissa luottolaitoskonserneissa on johtanut pankkiomisteisten rahoitusyhtiöiden määrän vähenemiseen, yhdistyksen toiminta lopetetaan jäsenistön siirryttyä valtaosaltaan muihin yhdistyksiin, kuten pankkilakimiehiin.

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n tarkoituksena on tarjota jäsenilleen tilaisuus vakuutusoikeudellisten kysymysten käsittelemiseen, edistää jäsentensä ammattitaitoa, antaa lausuntoja, järjestää koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa alaan kuuluvaa julkaisutoimintaa.

– Seminaarien ja koulutustilaisuuksien lisäksi vierailemme vakuutuslakimiehiä kiinnostavissa kohteissa sosiaalista kanssakäyntiä unohtamatta, puheenjohtaja Kimmo Larja kertoo.

Yhdistys on sekä Lakimiesliiton että kansainvälisen vakuutuslakimiesten järjestön AIDAn jäsenjärjestö. Sen jäseneksi voidaan hyväksyä lakimies, joka toimii vakuutusalalla tai on muutoin kiinnostunut vakuutusoikeudesta. Yhdistyksen edustajia toimii Lakimiesliiton valtuuskunnassa ja valiokunnissa.

– Liiton kautta voimme tuoda esiin oman näkemyksemme ajankohtaisista asioista. Koko alan edusjärjestönä Lakimiesliitto voi paremmin vaikuttaa lakimiehiä, lainsäädäntöä ja yhteiskuntaa koskeviin kysymyksiin kuin yksittäinen jäsenjärjestö omalla toiminnallaan.

Yksityisalojen Lakimiehet r.y. toimii kattavasti yksityissektorilla, elinkeinoelämän edunvalvonta- ja työmarkkinajärjestöissä, teollisuudessa, palvelu- ja kaupan alalla, asianajotoiminnassa sekä konsultti- ja finanssialalla.

Puheenjohtaja Jarmo Hyvärisen mukaan tavoitteena on koota eri alojen lakimiesten kokemuksia ja näkemyksiä ja tuoda niitä esille Lakimiesliiton toiminnassa ja edunvalvonnassa.

Yhdistys toimii edunvalvontayhdistyksenä sekä jäsenistönsä taitoja ja tietoja kehittävänä ammatillisena yhdyssiteenä. Yhdistys on alusta alkaen kuulunut Lakimiesliittoon.

– YKLA on ainoa yksityissektorin jäsenyhdistyksistä, joka selkeästi painottaa edunvalvonnallisia kysymyksiä. Autamme ja neuvomme jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä järjestämme tilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä yrityksissä ja yhteisöissä, joissa jäseniämme työskentelee.

Tämän ohella järjestämme suosittuja työoikeudellisia seminaareja. Koulutusmatkoja on järjestetty myös ulkomaille; kaukaisimpana kohteena New York.

 

Yksityinen sektori
• Suomen Asianajajaliitto
• Pankkilakimiehet
• Rahoitusyhtiöiden lakimiehet
• Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys
• Yksityisalojen Lakimiehet

Identiteettiyhdistykset
• Naisjuristit
• Nuoret Lakimiehet

Opiskelijajärjestöt
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Artikla
• Juristklubben Codex
• Justus
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Pykälä

Tieteelliset (LMU 1/2010)
• Suomalainen Lakimiesyhdistys
Juridiska Föreningen i Finland
– Suomen Lainopillinen yhdistys

Tuomarit (LMU 2/2010)
• Hallinto-oikeustuomarit r.y.
• Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys r.y.
• Käräjäoikeustuomarit r.y.
• Suomen Erityistuomarit r.y.
• Suomen hovioikeustuomarit r.y.
• Korkeimpien oikeuksien virkamiehet r.y.

PUSH (LMU 3/2010)
• Poliisilakimiehet
• Suomen Henkikirjoittajayhdistys
• Suomen Kihlakunnanvoudit
• Suomen Nimismiesyhdistys
• Suomen Syyttäjäyhdistys

Hallinto ja julkinen sektori

Hallinnon puolesta (LMU 4/2010)
• Hallintolakimiehet
• Läänin- ja aluehallinnon lakimiehet
• Vara- ja Oikeusnotaariliitto

Muut julkisen sektorin järjestöt (LMU 5/2010)
• Julkiset oikeusavustajat
• Sotilaslakimiehet
• Suomen Verolakimiehet
• Tullilaitoksen Lakimiehet