Tärkeä osa minua

Blogit ja kolumnit
13.06.2022 • Janne Laukkanen

Akava jäsenjärjestöineen kampanjoi kevätkesän aikana sosiaalisen median kanavissa otsikolla ”Tärkeä osa minua”. Kampanja nosti esiin asiantuntijoiden ammatti-identiteetin merkitystä. Samalla korostettiin ammatillisten järjestöjen roolia tämän identiteetin vahvistajina. Lakimiesliitto on mukana kampanjassa.

Lakimiesliitto on jäsentensä yhteisö – oikeustieteen opiskelijoista työelämässä oleviin ja senioreihin. Liiton on oltava tärkeä osa jäsentensä ammatillista olemusta.

Liiton on oltava tärkeä osa jäsentensä ammatillista olemusta.

Mutta mistä liittomme jäsenten ammatti-identiteetti sitten koostuu? Vastaukset ovat hyvin henkilökohtaisia. Somekommenttien perusteella en kuitenkaan ole ainoa, jolla kiinnostus juridiikkaan kumpuaa halusta ymmärtää yhteiskuntaa ja sen toimintaa. Lainsäädäntö tuntuu konkreettiselta tavalta muuttaa maailmaa.

Oikeusnormien muutosvoimaan tulee kuitenkin suhtautua myös kriittisesti, muistuttaa tässä lehdessä haastateltu kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi. ”Maailma on ne tuottanut, ja siksi niillä yksin ei maailmaa paranneta”, hän toteaa oikeusnormeista mielenkiintoisessa haastattelussaan.

Kuluvan vuoden aikana olemme saaneet huomata normien heikkouden erityisesti kansainvälisen oikeuden osalta. Hyvää tarkoittavat kirjaukset eivät ole estäneet inhimillistä katastrofia Ukrainassa.

Kuluvan vuoden aikana olemme saaneet huomata normien heikkouden erityisesti kansainvälisen oikeuden osalta.

Estääkseen tällaiset tilanteet kansainväliset sopimukset vaatisivat tuekseen nykyistä huomattavasti tehokkaampia valvontamekanismeja. Valtiot eivät ole kuitenkaan olleet valmiita tällaisia perustamaan, Koskenniemi toteaa.

Mutta muistuttaa Koskenniemi myös normien tarpeellisuudesta: ne eivät pelasta maailmaa, mutta ne ovat välttämätön osa parempaa maailmaa. Tämä antaa kipinän jokaisen juristin ammatti-identiteetille.

Haluamme tehdä näkyväksi sitä, miten oikeudelliset ilmiöt ja niiden takana olevat ihmiset muuttavat maailmaa ja rakentavat sitä oikeudenmukaisemmaksi.

Tässäkin lehdessä kerromme joukosta oikeudenhoidon eri tehtävissä toimivista ammattilaisista ja sivuamme heidän identiteettejäänkin. Haluamme tehdä näkyväksi sitä, miten oikeudelliset ilmiöt ja niiden takana olevat ihmiset muuttavat maailmaa ja rakentavat sitä oikeudenmukaisemmaksi.

Kirjoittaja on Lakimiesuutisten päätoimittaja, janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi, @LaukkanenJanne