Tavoitteena toimiva oikeusturvakoneisto

Oikeudenkäyntien viivästyminen, oikeusturva ja oikeuslaitoksen resurssit nousivat pääpuheenaiheiksi 12.1. järjestetyssä eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja Suomen Lakimiesliiton yhteisessä oikeuspoliittisessa seminaarissa Kansalaisten oikeusturva ja oikeuslaitoksen toimintakyky.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasin mukaan keskimääräiset oikeudenkäyntiajat Suomessa ovat kohtuullisella tasolla, mutta viivästymisiä yksittäisissä tapauksissa tapahtuu edelleen.

– Keskiarvot eivät riitä, vaan perusoikeuksien on toteuduttava kaikissa tapauksissa.

Viime vuoden maaliskuussa eduskunta edellytti perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta hallitusta laatimaan kokonaissuunnitelman toimista, joilla voidaan nopeuttaa esitutkintaa, syyteharkintaa ja oikeudenkäyntiä. Ministeriöiden yhteinen työryhmä on vastikään julkaissut toimenpidesuunnitelman oikeudenkäyntien jouduttamiseksi.

Myös Lakimiesliitto on ollut huolissaan oikeusturvan toteutumisesta prosessien pitkittyessä. Lakimiesliiton Oikeusturvaohjelma sisältää konkreettiset toimet, joilla kansalaisten oikeusturvaa voidaan parantaa. Oikeusturvaohjelman lähtökohtia ovat pyrkimys kustannusneutraaliuteen ja asiakkaan kokeman palvelutason nousu.

Niin oikeusministeri Tuija Brax, korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg, kuin valtakunnansyyttäjä Matti Nissinenkin korostivat puheenvuoroissaan, että oikeuslaitoksella ja syyttäjillä on oltava riittävät resurssit kansalaisten oikeusturvan takaamiseksi. Puhujat totesivat oikeuslaitoksen ja syyttäjien kärsivän jatkuvasta resurssipulasta, joka pahimmillaan uhkaa kansalaisten oikeusturvaa. Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja Mika Ilveskero korosti kansalaisten tarvitsemien oikeusapupalveluiden merkitystä oikeusturvan toteutumisessa.

Myös Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lindberg nosti esille riittämättömät resurssit.

– Nykyprosessissa hovioikeuksissa joudutaan järjestämään oikeusturvan kannalta tarpeettomia suullisia pääkäsittelyjä. Tämä pakottaa käyttämään resursseja epätarkoituksenmukaisesti.