Tekijänoikeus internetviestinnässä – välittäjät ja linkittäminen

Yliopistotutkija, kauppaoikeuden dosentti Taina Pihlajarinne viimeistelee loppukesästä valmistuvaa tutkimustaan välittäjien vastuusta. Aikaisemmin hän on julkaissut muun muassa tutkimuksen linkittämisen tekijänoikeudellisesta arvioinnista. Pihlajarinne on erikoistunut uusien teknologioiden tuomiin tekijän- ja viestintäoikeudellisiin ongelmiin ja kirjoittanut useita kirjoja ja kansainvälisiä artikkeleita aihepiiristä.

Milloin linkittäminen on sallittua? Linkittämisen motiivit vaihtelevat yksinkertaisesta etusivulinkityksestä aina sisältöpalveluihin, jotka perustuvat linkkien järjestelmälliseen kaupalliseen hyväksikäyttöön, kuten Ampparit.com ja Google News. Erilaiset motiivit heijastuvat myös oikeudelliseen arviointiin.

Linkittäminen nivoutuu sananvapauteen ja tietojen vapaaseen liikkuvuuteen. Erilaisten tilanteiden kirjosta on mahdotonta antaa yksiselitteistä kyllä/ei-vastausta. Sen sijaan voidaan esittää joukko argumentteja, jotka vaikuttavat linkittämisen sallitta­vuuteen.

Tällaisia argumentteja ovat muun muassa linkittämisen motiivi, systemaattisuus ja sananvapausnäkökohdat. Selvää on, että perustilanne, jossa kotisivulle asetetaan yksittäisiä linkkejä tarkoituksessa osoittaa sivun osoite, ei ole eikä sen tulekaan olla kiellettyä.

Uusien linkitystekniikoiden myötä linkkien­ käyttöala on laajempi kuin internetin ­alkuaikoina, ja siten niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat ovat aikaisempaa monitahoisemmat. Ongelmat saivat merkittävästi huomiota juuri julkaistussa tekijänoikeustoimikunnan mietinnössä. Epäselvästä ­oikeustilasta huolimatta uutta sääntelyä ei tällä hetkellä olla sisällyttämässä tekijän­oikeuslakiin.

Milloin välittäjä saa vastuuvapauden?

Välittäjät, kuten erilaiset teleoperaattorit, keskustelupalstojen ja sosiaalisen median palveluiden ylläpitäjät, ovat internetin toiminnan kannalta välttämättömiä. Välittäjien asemaa ja vastuuta tekijänoikeuden loukkauksista on harmonisoitu EU-tasolla. Suomen sähkökauppalain 15 §:ssä säädetään tallennuspalvelun tarjoajan vastuuvapaudesta. Palveluiden kehittyminen on tuonut uudenlaisia toimijoita, mikä on vaikeuttanut vastuuvapausääntelyn piirissä olevien välittäjien tunnistamista.

EUT:n tuomioistuimen käytäntö antaa suuntaviivat arvioinnille. Esimerkiksi välittäjän aseman arvioinnissa eri perusoikeuksien­ väliseen punnintaan liittyvät kysymykset ovat kuitenkin edelleen hyvin epäselviä. Operaattorit ovat kiistatta vastuuvapauden piirissä, mutta niihinkin voidaan kohdistaa kieltomenettelyitä. Tällöin on erityisen tärkeää turvata tasapaino muun muassa omaisuuden suojan, sananvapauden ja elinkeinovapauden välillä.

Taina Pihlajarinne
Helsingin yliopisto
 

Taina Pihlajarinne:

Lupa linkittää – toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset rajat.

Lakimiesliiton Kustannus 2012.

 

 

 

 

 

 

Taina Pihlajarinne:

Internetvälittäjä ja tekijänoikeuden loukkaus.
Lakimiesliiton Kustannus 2012.

Lakimiesliiton Kustannus 2012.