Televalvonnan määrä ennallaan

Poliisin telekuuntelun ja -valvonnan kohdehenkilöiden ja lupien määrät ovat viime vuonna pysyneet suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna. Televalvontalupia myönnettiin viime vuonna 1 671, edellisvuonna 1 724. Vuonna 2009 televalvonnan kohteena oli 1 287 henkilöä, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 1 305. Telekuuntelun kohteena oli 604 henkilöä, edellisvuonna 563.

Törkeä huumausainerikos on säilyttänyt asemansa yleisimpänä peruste-rikoksena pakkokeinolain mukaisissa telekuunteluluvissa. Televalvontaa käytettiin viime vuonna eniten törkeiden varkauksien ja törkeiden huumausainerikosten selvittämiseen.