Tietoisuustaidot juristin työssä

Voisitko onnistua työssäsi paremmin?

Asiantuntijatyössä ajankäyttömme usein sirpaloituu ja keskittymisemme hajaantuu. Tietotulva ja toistuvat keskeytykset haastavat kykymme nähdä olennainen. On tutkittu, että tietopainotteista työtä tekevä asiantuntija vilkaisee sähköpos­tiaan 50–100 kertaa päivässä. Sama tutkimus totesi, että siirrymme tehtävästä toiseen joka kolmas minuutti.

Hewlett-Packardin tekemässä tutkimuksessa taas kävi ilmi, että sähköpostilla ja puhelinsoitoilla häirityiltä asiantuntijoilta mitattu älykkyysosamäärä oli kymmenen pistettä heidän normaalitasonsa alapuolella.

Kirkas ja johdonmukainen ajattelu sekä kyky oivaltaa olennainen ovat juristin tuloksellisuuden kulmakiviä. Olitpa oikeussalissa, neuvottelussa tai sovittelu­tilanteessa, parhaat onnistumiset syntyvät herkkävireisestä ja tarkkaavaisesta läsnäolosta. Valpas kuuntelu ja havainnointi mahdollistavat oman toiminnan sovittamisen tilanteeseen. Tarkkaavaisena näemme olennaisen kirkkaammin ja suotuisa mielentila auttaa meitä myös antamaan parhaan osaamisemme tilanteeseen.

Ei olekaan yllättävää, että esimerkiksi New Yorkin, Washingtonin ja Kalifornian asianajoyhdistykset samoin kuin Miamin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ovat löytäneet tietoisuustaitojen harjoittamisen uudeksi menestystekijäksi juristin vaativassa työssä.

Mitä etuja mielen harjoittaminen voi tuoda?

Tietoisuustaitojen harjoittamisen taustalla ovat idän viisausperinteet, joissa mieltä on harjoitettu meditaation avulla vuosituhansien ajan. Tämän päivän globaalissa maailmassa siitä on tullut meidän jokaisen omaisuutta. Sen vaikutukset on myös dokumentoitu laajasti länsimaisen tieteen keinoin.

Meillä menetelmä on tullut tunnetuksi erityisesti 1970-luvulta alkaen Jon Kabat-Zinnin työn myötä. Hänen luomansa Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on myös Yhdysvaltain asianajoyhdistysten jäsenilleen suuntaamien ohjelmien pohjana. Menetelmässä harjoitetaan kykyä suunnata huomio nyky­hetkeen tarkkaavaisella ja hyväksyvällä tavalla, vapaana ihmismielelle tyypillisistä havaintovirheistä.

Tutkimusten mukaan mindfulness-harjoittelu alkaa jo muutamassa viikossa kehittää aivojemme tapaa toimia. Keskittymiskyky ja taito säännellä ajatuksiamme ja tunteitamme paranevat. Käsittelemme enemmän informaatiota nopeammin. Myös vuorovaikutuksen laatu ja sen tuloksellisuus paranevat. Samalla nämä taidot tarjoavat keinon palautua nopeammin stressistä ja onnistua työssä hyvinvointiaan uhraamatta.

Miten voin harjoittaa näitä taitoja?

Tietoisen läsnäolon harjoittamisen voit aloittaa milloin vain – esimerkiksi nyt. Lakimiesliiton Koulutus järjestää ensimmäisenä Suomessa juristeille suunnatun mahdollisuuden harjoittaa näitä taitoja. Tietoisuustaidot juristin työssä -valmennuskokonaisuus järjestetään syyskaudella kolmena perjantaiaamupäivänä.
 

Juristin tietoisuus­taidot -tilaisuus

IUS Forum -iltatilaisuus juristin tietoisuustaidoista järjestetään 12.9.2012 klo 16.15 – 18.30. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.lakimiesliitonkoulutus.fi.

Antti-Juhani Wihuri, OTL,
johdon ja työyhteisöjen valmentaja, mindfulness-ohjaaja
Innotiimi Oy