Tiivistä yhteistyötä riippumattomuudesta tinkimättä

Asianajaja- ja syyttäjälaitokset tiivistävät yhteistyötään oikeudenhoidon kehittämisessä. Jatkossa syyttäjiä ja asianajajia rohkaistaan muun muassa yhteiseen kouluttautumiseen. Näin osapuolet tutustuvat toistensa toimintatapoihin.

Käytännön esimerkki yhteistyöstä on ensi syksynä käynnistyvä valtakunnallinen koulutussarja syyttäjille ja asianajajille. Aiheena on uusi esitutkintalaki ja rikosoikeudenkäynnin valmistelu. Kouluttajina toimivat poliisit, syyttäjät, asianajajat ja tuomarit.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ja Asianajajaliiton puheenjohtaja Mika Ilveskero allekirjoittivat asiaa käsittelevän julkilausuman helmikuussa. Osapuolten välinen yhteistyö toteutetaan Asianajajaliiton paikallisosastojen ja paikallisten syyttäjävirastojen avulla.

Tarve yhteistyön edelleen kehittämiseksi on erittäin ajankohtainen. Eduskunnan käsittelyssä olevan uuden esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön voimaantulo edellyttää lakia soveltavilta osapuolilta kouluttautumista lainsäädännön soveltamiseen. Vaativien rikosasioiden käsittelyä on todettu voitavan nopeuttaa, jos käsittelyyn osallistuvat tahot pyrkivät yhteistyössä kehittämään toimintatapojaan.

– Tällainen koulutusyhteistyö on välttämätöntä, koska uuden lainsäädännön toimeenpanoa ei voida harjoitella ihmisten oikeilla asioilla käräjäsaleissa, Asianajajaliiton puheenjohtaja Mika Ilveskero sanoo.

– Asianajajien ja syyttäjien keskinäinen yhteistyö ei vaaranna millään tavoin osapuolien riippumattomuutta yksittäisten asioiden hoidossa, koska toimintatapojemme kehittäminen ja koulutusyhteistyö tarkoittavat ainoastaan yleisellä tasolla tapahtuvaa tietojen ja kokemusten vaihtoa, Ilveskero huomauttaa.