Tiukemmat rangaistukset verkkorikoksista

EU on hyväksynyt heinäkuisen direktiiviehdotuksen tiukennetuista säännöistä virtuaalirikollisten rankaisemiseksi. Direktiivin mukaan tietoverkkoon murtautumisesta, laittomasta salakuuntelusta tai näihin tarkoitettujen välineiden myymisestä maksimirangaistuksen ei tulisi olla alle kahta vuotta vankeutta. Direktiivi ei koske pienempiä tapauksia, ja jokaisen maan harkinnasta riippuu, mitkä tapaukset se katsoo pieniksi.

Jäsenvaltioiden kesken pyritään myös parantamaan poliisin ja oikeuden yhteistyötä verkkorikollisuustapauksissa sekä tehostamaan rikollisuuden ehkäisyä. Esimerkiksi verkkohyökkäyksen kohteeksi joutuneen EU-jäsenvaltion avunpyyntöön on vastattava kahdeksan tunnin kuluessa. Näin ollen jäsenvaltioiden on entistä tehokkaammin hyödynnettävä olemassa olevaa, ympärivuorokautista viranomaisverkostoa.

Uusi direktiivi perustuu sääntöihin, jotka ovat olleet voimassa vuodesta 2005 asti. Jäsenvaltioille annetaan kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

EU:n sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström on erittäin tyytyväinen uuteen direktiiviin, joka parantaa merkittävästi Euroopan verkko­hyökkäysten vastaista taistelua. Hän uskoo, että direktiivillä on suuri vaikutus rajat ylittävään viranomaisyhteistyöhön, ja kaikkia jäsenmaita tarvitaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.