Tiukennuksia laittoman maahantulon rangaistuksiin

Laittoman maahantulon järjestäjä voidaan tuomita, jos hän tahallisesti tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalaisen, jolta puuttuu maahantuloon vaadittava asiakirja – esimerkiksi passi, viisumi tai oleskelulupa. Säännöstä on ollut vaikea soveltaa maahantulon järjestäjään, joka on tuonut maahan henkilöitä, jotka ovat saaneet maahantuloon oikeuttavan asiakirjan antamalla vääriä tietoja.

Oikeusministeriö on elokuussa asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus laittoman maahantulon järjestämistä koskevan rikoslain säännöksen muuttamiseksi. Tarkoitus on laajentaa rangaistavuutta tilanteisiin, joissa maahantulon järjestäjä on tuonut maahan henkilön, joka on saanut vaadittavan asiakirjan antamalla vääriä tietoja.

Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi tammikuun 2013 loppuun mennessä.