Tiukka ei leikkauksille

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY ottaa kantaa Euroopan heikkeneviin näkymiin ja kiinnittää huomiota yhteiskunnallisten kysymysten merkitykseen. Se haluaa puolustaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta kriisin kes­kelläkin.

EAY:sta kommentoidaan, että vaikeuksiin ajautuneisiin maihin ja kriteerien täyttämistä tavoitteleviin maihin kohdistuvat ohjelmat keskittyvät leikkauksiin, jotka vaikuttavat heikoimmassa asemassa oleviin, vähentävät sosiaalista suojelua ja heikentävät työmarkkinasuhteita.

Kannanoton mukaan säästötoimet johtavat yhteiskunnalliseen hätätilaan eikä niillä pystytä ratkaisemaan ylisuuria velkataakkoja tai palauttamaan markkinoiden luottamusta. Vaikka Kreikka ja Espanja saisivat alijäämänsä nollatasolle, niiden velkasuhde olisi kuitenkin valtava, kun bruttokansantuote romahtaisi ja talouselämän toimintaedellytykset vaikeutuisivat rahamarkkinoiden vaatimien kestämättömien korkotasojen takia, EAY ­tiedottaa.

EAY:n tavoitteena on edistää hyviä työpaikkoja, kunnon palkkaa sekä yhteiskunnallista nousua ja oikeudenmukaisuutta. Sen mukaan kriisistä päästään kestävällä tavalla eteenpäin, kun yhteiskunnalliset oikeudet asetetaan taloudellisten vapauksien edelle.