Todistelusta oikeudenkäynnissä

Jos ei ole välttämätöntä säätää lakia, on välttämättä oltava säätämättä. Rooman lainoppineet olivat viisaita, kun jättivät käytännöllisen järjen ratkaistavaksi sen mitä ei voi pykäliksi pukea. Todistelulain uusimisesta on ilmestynyt 500-sivuinen mietintö.

Kaiken on lähdettävä perusteista. Todistelulain perusta on ihmisen muisti. Tapahtumista tallentuu muistiin yleensä alle viisi prosenttia, motivoituneen tarkkaavaisuuden tilanteissa 20 prosenttia ja siitä unohtuu kuukaudessa 90 prosenttia, joten kuukauden kuluttua todistajakertomuksen totuusarvo on 0,5–2 prosenttia.

Eri ihmisten huomio kohdistuu eri asioihin, riippuen muun muassa intressitilanteesta. Myöhemmät tiedot muokkaavat muistikuvia. Muistin huonon hyöty­suhteen vuoksi eri henkilöt muistavat laajasta aineistosta eri kohtia, usein vielä väärin. Vain tarkistettavissa oleva tallennettu aineisto voi antaa jossain määrin yhteisen muistikuvan. Mitä ei ole paperille pantu, siitä voidaan jälkikäteen saada vain perin epävarmaa tietoa. Kun todistelun merkitystä oikeudenkäynnissä harkitaan, tämä on peruste.

Arvioidaan todistajan luotettavuutta. Sen tietää vain pitkäaikainen, elinikäinen ystävä. Tosiasiassa arvioidaan luotettavuuden vaikutelmaa. Suurimmat huijarit tekevät luotettavimman vaikutuksen.

Todistelu kuuluu käytännöllisellä järjellä ratkaistavaksi. Eikä siitä ole tarpeenkaan säätää, sillä hyvät tuomarit tietävät mitä oikeuden toteutuminen edellyttää.

Säätää täytyy editiovelvollisuudesta, pakkokeinoista niskuroiville ja oikeudesta vaieta, kun merkittävämpi intressi siihen antaa aiheen. Kolme pykälää, ei 500 sivua.

Muuta ei tarvita, kun Tuomarinohjeissa säädetään: Ei kaikki ole totta, joka on toden näköistä; On otettava selko todistajasta; onko hän asianosaisen puolta tai tälle kateellinen, onko hänellä todistajalta edellytettävä järki ja ymmärrys; Mikä on mieluisaa, siitä todistaa mielellään. Kukaan ei voi todistaa omassa asiassaan. Ja rikosjutuissa: Yhden todistuksen nojalla ei pidä tuomita.

Mietintö sanoo: kantajan ja vastaajan on puhuttava totta. Wieland sanoi: totuus ei ole täällä eikä siellä – kenellekään hän ei paljasta itseään kokonaan, jokainen näkee hänestä vain osan, takaa – kuulee vain joitakin ääniä hänen suustaan, yhdestä näkökulmasta, kukaan ei samasta. Hän oli viisas mies.

 

Matti Norri