Töihin myös ulkomailla suoritetulla tutkinnolla

Suomessa tulisi järjestää ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneita varten asianmukainen pätevöittämis- ja täydennyskoulutustarjonta. Ulkomailta hankitun osaamisen heikko hyödyntäminen on Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAn mukaan yhteiskunnan voimavarojen hukkaan heittämistä.

– Hyviä malleja täydennyskoulutukseen on olemassa, mutta niiden toteuttamiseksi on määriteltävä valtakunnallinen vastuutaho, Akavan kansainvälisten asioiden asiamies Liisa Folkersma muistuttaa.

Yhteiskunnalle tulee kaikkein kalleimmaksi edellyttää ulkomailla valmistuneilta koko tutkinnon suorittaminen uudelleen vain siksi, ettei sopivaa täydennyskoulutusta ole tarjolla.

Euroopassa suoritetut korkeakoulututkinnot tunnustetaan Suomessa lähes poikkeuksetta. Euroopan ulkopuolisista maista hankitun tutkinnon tunnustaminen on huomattavasti kirjavampaa. Pahimmillaan ulkomailta hankitusta tutkinnosta ei ole mitään hyötyä suomalaisilla koulutus- ja työmarkkinoilla.